V souborech ke stažení:

Kritéria hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka.