Písemná práce z českého jazyka a literatury je tvořena souvislým textem. Rozsah vlastního textu je minimálně 250 slov. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Žák bude volit konkrétní téma těchto slohových útvarů:

  • vypravování,
  • úvaha,
  • popis / charakteristika,
  • zpráva,
  • útvar administrativního stylu.

Písemná práce z cizího jazyka se skládá z dlouhého a krátkého slohového útvaru. Texty budou vypracovány na základě stanoveného zadání bez možnosti volby. Čas na vypracování obou částí je 60 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník

Dlouhý text  ( 130-150 slov):

  • Formální dopis

Motivační dopis.

Stížnost.

Zjišťovací dopis.

  •   Neformální dopis nebo email
  • Článek

Vyprávění.

Popis.

Charakteristika.

Recenze filmu/knihy.

  •  Prázdninový blog

Krátký text (70 – 80 slov):

Sdělení, vzkaz, zpráva.

Pozvánka.

Odpověď na pozvánku.

Omluvenka.

Instrukce.

Oznámení – leták.

Inzerát.

Odpověď na inzerát.