Přihlášení k přípravným kurzům: ODKAZ NA FORMULÁŘ. Informace k přípravným kurzům k jednotné přijímací zkoušce jsou v souborech ke stažení.

Sdělení MŠMT ČR o termínech konání jednotné přijímací zkoušky najdete v souborech ke stažení.

Informační web MŠMT ČR k přijímacím zkouškám: www.prihlaskynastredni.cz

Čtyřleté vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou

Maturitní obory

Kód oboru

Předpokládaný počet uchazečů

Strojírenství

23-41-M/01

60

Elektrotechnika-mechatronika-robotika

26-41-M/01

60

Mechanik seřizovač*

23-45-L/01

48

Mechanik strojů a zařízení*

23-44-L/01

12

Ekonomika a podnikání ve strojírenství

63-41-M/01

30

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

30

Sociální činnost

75-41-M/01

60

Pedagogické lyceum

zaměření Humanitní studia

             Tělesná výchova

78-42-M/03

60

30

30

*U oborů mechanik seřizovač a mechanik strojů a zařízení lze získat i výuční list (mechanik seřizovač – obráběč kovů, mechanik strojů a zařízení – zámečník).  V přihlášce musí být uveden kód a název obou oborů.

Tříleté vzdělávací obory s výučním listem

Učební obory

Kód oboru

Předpokládaný počet uchazečů

Strojní mechanik – zámečník

23-51-H/01

24

Obráběč kovů

23-56-H/01

60

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2024 na základě legislativních změn.

Přípravné kurzy budeme pořádat od ledna 2024. Podrobnější informace včetně způsobu přihlašování budou zveřejněny na webových stránkách školy během listopadu 2023.