Informační web MŠMT ČR k přijímacím zkouškám: www.prihlaskynastredni.cz - veškeré potřebné informace.

Přihlášku, zdravotní posudek a další dokumentaci najdete v souborech ke stažení dole.

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2024–2025

  1. Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení jsou na úřední desce.
  2. Termín podávání přihlášek 1. 2. – 20. 2. 2024.
  3. Přihlášku lze podat:
  • elektronicky prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (v tomto případě získáte přístup k výsledkům z testů jednotné přijímací zkoušky),
  • v podobě výpisu získaného z digitálního přihlašovacího systému,
  • na tiskopisu.
  1. Nezapomeňte vložit (odevzdat) povinné přílohy:
  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  • doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení (uchazeči s SVP),
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání je jako samostatná příloha, již není součástí přihlášky.

POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Obor vzdělávání

Požadovaná zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Strojírenství

NE

Elektrotechnika-mechatronika-robotika

ANO

Mechanik seřizovač

ANO

Mechanik strojů a zařízení

ANO

Ekonomika a podnikání (zaměření Strojírenství)

NE

Veřejnosprávní činnost

NE

Sociální činnost

ANO

Pedagogické lyceum humanitní studia

ANO

Pedagogické lyceum tělesná výchova

ANO*

* U oboru Pedagogické lyceum – tělesná výchova požadujeme posudek o zdravotní způsobilost ke vzdělávání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.


Čtyřleté vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou

Maturitní obory

Kód oboru

Předpokládaný počet uchazečů

Strojírenství

23-41-M/01

60

Elektrotechnika-mechatronika-robotika

26-41-M/01

60

Mechanik seřizovač*

23-45-L/01

48

Mechanik strojů a zařízení*

23-44-L/01

12

Ekonomika a podnikání ve strojírenství

63-41-M/01

30

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

30

Sociální činnost

75-41-M/01

60

Pedagogické lyceum

zaměření Humanitní studia

             Tělesná výchova

78-42-M/03

60

30

30

*U oborů mechanik seřizovač a mechanik strojů a zařízení lze získat i výuční list (mechanik seřizovač – obráběč kovů, mechanik strojů a zařízení – zámečník).  V přihlášce musí být uveden kód a název obou oborů.

Tříleté vzdělávací obory s výučním listem

Obory s výučním listem

Kód oboru

Předpokládaný počet uchazečů

Strojní mechanik – zámečník

23-51-H/01

24

Obráběč kovů

23-56-H/01

60