Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 a vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení včetně registračního čísla a pozvánky k jednotné přijímací zkoušce byly odeslány elektronicky. Pokud jste je neobdrželi, kontaktujte nás. Děkujeme.

Podrobné informace (také v Souborech ke stažení).

Počet přihlášek k 1. 3. 2023

Obor vzdělávání

Počet přihlášek k 1. 3. 2023

Veřejnosprávní činnost

157

Sociální činnost

110

Pedagogické lyceum – humanitní studia

121

Pedagogické lyceum – tělesná výchova

84

Ekonomika a podnikání

37

Strojírenství

72

Elektrotechnika

82

Mechanik seřizovač

46

Mechanik strojů a zařízení

20

Obráběč kovů

55

Strojní mechanik

30

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (pouze pro čtyřleté obory vzdělání):

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

V souborech ke stažení:

 • Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Přihláška ke vzdělávání.
 • Informace školy k přijímacímu řízení na školní rok 2023-2024 (jde o dokument s následujícími informacemi).
 • Žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

 • Žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka.

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023 – 2024

Pro 4leté vzdělávací obory zakončené maturitní zkouškou

Maturitní obory

Kód oboru

Předpokládaný počet uchazečů

Strojírenství

23-41-M/01

60

Elektrotechnika-mechatronika-robotika

26-41-M/01

60

Mechanik seřizovač*

23-45-L/01

48

Mechanik strojů a zařízení*

23-44-L/01

12

Ekonomika a podnikání (zaměření Strojírenství)

63-41-M/01

30

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

30

Sociální činnost

75-41-M/01

60

Pedagogické lyceum

zaměření Humanitní studia

             Tělesná výchova

78-42-M/03

60

30

30

*U oborů mechanik seřizovač a mechanik strojů a zařízení lze získat i výuční list (mechanik seřizovač – obráběč kovů, mechanik strojů a zařízení – zámečník).  V přihlášce musí být uveden kód a název obou oborů.

Jak postupovat při přijímacím řízení:

 • Správně vyplňte přihlášku - přihláška ke stažení
 • Doručte ji osobně nebo poštou  do 1. 3. 2023.
 • U všech technických oborů požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti s výjimkou oboru Ekonomika a podnikání.
 • U oboru Pedagogické lyceum – tělesná výchova požadujeme posudek o zdravotní způsobilost ke vzdělávání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.
 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (JPZ) proběhne v termínech stanovených MŠMT
 • Každý uchazeč obdrží písemnou informaci o konání nebo nekonání JPZ včetně přiděleného registračního čísla popř. pozvánky k JPZ.
 • Pokud požadujete úpravu podmínek JPZ na základě vyšetření školského poradenského zařízení, musíte zprávu předložit zároveň s přihláškou.
 • Výsledky příjímacího řízení budou zveřejněny na webu školy.
 • Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, nepřijatí uchazeči si ho budou moci vyzvednout ve škole.
 • Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek, pokud chtějí nastoupit ke studiu.
 • Nepřijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci mohou proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelkou školy, která budou zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději 31. ledna 2023.
 • Informace k přijímacímu řízení včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz
 • Změny termínů jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.

Pro 3leté vzdělávací obory s výučním listem

Učební obory

Kód oboru

Předpokládaný počet uchazečů

Strojní mechanik - zámečník

23-51-H/01

24

Obráběč kovů

23-56-H/01

60

Jak postupovat při přijímacím řízení:

 • Správně vyplňte přihlášku -  přihláška ke stažení
 • Doručte ji osobně nebo poštou  do 1. 3. 2023.
 • Požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Přijímací zkouška se nekoná.
 • Obdržíte dopis s organizačními informacemi a přiděleným registračním číslem, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Výsledky příjímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy 24. 4. 2023.
 • Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, nepřijatí uchazeči si ho budou moci vyzvednout ve škole.
 • Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek, pokud chtějí nastoupit ke studiu.
 • Nepřijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci mohou proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelkou školy, která budou zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději 31. ledna 2023.
 • Veškeré informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách www.cermat.cz
 •  Změny termínů jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.