Workshop o poruchách příjmu potravy (PPP)

Dne 18. 3. 2024 se žákyně a žáci tříd 1PLH, 1PLT a 2PLH Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara sešli ve velké aule školy, aby se společně svými třídními učitelkami zúčastnili výukového programu zaměřeného na poruchy příjmu potravy.

Během čtyř vyučovacích hodin se přítomní seznámili s příběhy několika lidí, kteří se úspěšně z nemocí jako bulimie a anorexie zotavili, a se základní charakteristikou poruch příjmu potravy či místy, kde hledat pomoc.

Ve skupinové práci poté žáci sami navrhovali, jak by jako budoucí pedagogové, terapeuti či trenéři s touto problematikou pracovali. O komentáře se následně postarala sociální pracovnice paní Bc. Simona Vroblová Váchalová ze společnosti Jako modelka, kterou jsme v rámci tohoto workshopu oslovili.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že téma poruch příjmu potravy je vysoce aktuální, je třeba o něm mluvit a že neméně důležitá je i prevence.