Vysoká úroveň svářečů - Zlatý pohár Linde 2024

Ve dnech 22 - 24. 4. 2024 se uskutečnil již 25. ročník  mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování  Zlatý pohár Linde, kterou pořádala SOŠ  Frýdek-Místek. Tato soutěž si získala vysoké renomé u odborné veřejnosti a škol, neboť patří k prestižní akci ve svém oboru již řadu let.

Soutěže se zúčastnilo celkem 107 žáků ze 6 zemí (CZE, SR, DEU, UKR, CHN, BG), kteří reprezentovali 49 škol. Žáci svařovali v metodách 111, 145, 135 a 311 dva soutěžní svary.

Praktická část  soutěže se konala ve Válcovnách plechů v Lískovci, kde má SOŠ jedny z dílen praktického vyučování a svářečské pracoviště. Soutěžící měli možnost si dle přiděleného harmonogramu svařovací zdroje v dané metodě vyzkoušet během pondělí. Toho jsme pochopitelně plně využili.

V úterý byl den, kdy se po slavnostním zahájení 25. ročníku s kulturním programem naplno soutěžilo po celý den. Proběhla i národní soutěž z teorie a bezpečnostních přepisů formou testů.

Během dopoledního programu bylo možné navštívit řadu odborných přednášek, jež byly tematicky zaměřené na oblast svařování a novinky v tomto odvětví.

Součástí odpoledního programu byla i nesmírně zajímavá exkurze do Vojensko opravárenského podniku (VOP) v Šenově u Nového Jičína, kde jsme se mohli seznámit s historií tohoto závodu. Měli jsme možnost prohlédnout si některé provozy, jež patří k nejvýznamnějším výrobcům a poskytovatelům oprav, modernizací a servisu v oblasti obrany a bezpečnosti v České republice a mezi dodavatele moderních vojenských zařízení a systémů převážně pro Armádu ČR a bezpečnostní složky státu. V halách bylo možno vidět  modernizované  tanky T-72M4 CZ, ale i kolová vozidla  PANDUR II 8×8 CZ z výzbroje Armády ČR.

V závěrečném dni byla připravena prezentační výstava firem a společností, kde byla možnost získat kontakty, ale i zajímavé materiály pro výuku. A krátce po poledni nastalo to, co soutěž dělá soutěží, slavnostní program s vyhlášením. O velikosti  této akce svědčí fakt, že na vyhlášení bylo přítomno okolo 300 lidí. Předseda odborné jury Ing. Milan Janeček během svého proslovu zhodnotil průběh soutěže jak z té světlé stránky, tak z té stinné a zároveň poděkoval všem soutěžícím a jejich instruktorům, ale i organizátorům.

Jeho slova mohu jen potvrdit, neboť jsem měl možnost prohlédnout si většinu svarů v každé kategorii.

Naší školu reprezentovali svářeči ze třídy 3MSZ ve dvou kategoriích, v  metodě 311 (svařování kyslíko-acetylenovým plamenem) to byl Jakub Eret (na snímku vlevo), který v konkurenci 23 soutěžících obsadil výborné 6. místo, a Matin Pajger v metodě 111 (ruční svařování obalovanou elektrodou), jež dosáhl na 15. místo ze 26 soutěžících.

Jelikož to byl jubilejní 25. ročník, měla soutěž jako vždy vysokou úroveň a každý rok přinesla něco navíc, ale tentokrát to bylo cítit již při vstupu a prezentaci, ale i v každém detailu, že to bude to nejlepší, co nás bude čekat, čehož si všimli i sami soutěžící, jelikož si uvědomují, že jsou reprezentanty své školy a mají možnost se reálně porovnat s domácí i zahraniční konkurencí v oboru. To osobně považuji za to nejcennější. Což mi potvrdili i naši svářeči, kteří byli nesmírně rádi, že se této  soutěže měli možnost účastnit.

A pro nás pedagogické „svářečské“ doprovody to byla opět výborná zkušenost mít možnost si pohovořit, jak to chodí v různých svářečských školách. Což je další velký přínos této výjimečné soutěže. Byl jsem velice rád, že jsem mohl zažít atmosféru této jedinečné akce, které se účastníme od 5. ročníku, který byl v roce 2001.

Osobně věřím, že naši svářeči a SPŠ strojnická a SOŠ  prof. Švejcara v dubnu 2025 opět  nebude chybět na této prestižní akci.