Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny na úřední desce na budově školy a v systému DIPSY.