Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

...pro obory s výučním listem. Podmínky a kritéria jsou v souborech ke stažení a pod odkazem Přijímací řízení. Termín na podání přihlášek je 19. 5. 2023.