Velký úspěch v Logické olympiádě 2022

Již po deváté se žáci naší školy zúčastnili Logické olympiády (15. kolo). Do krajského kola se letos probojovali celkem 4 žáci: Kydlíčková Antonie, 4.E (18. místo v kraji), Sup Radovan, 3STB (31. - 32. místo v kraji), Vildová Aneta, 4.E (31. - 32. místo v kraji) a Duchek Jan, 2STB (40. - 42. místo v kraji).

Soutěž pořádá Mensa ČR a je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze, Ekonomicko – správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB v Ostravě a Fakulta informatiky a managementu UHK uznávají dobré umístění v Logické olympiádě místo přijímacích zkoušek.

Logická olympiáda je zařazená do programu Excelence vyhlášeného MŠMT - hodnocení žáků a škol podle výsledku v soutěžích. Program Excelence umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích.

Do Logické olympiády se přihlásilo 94 657 soutěžících z 3 751 škol (zhruba o 20 000 studentů více než v loňském roce), v kategorii středních škol 17 661 žáků, z toho 1 276 z Plzeňského kraje a 637 z naší školy.

Úspěšnými řešiteli v krajském kole se stali žáci Gymnázia Mikulášské náměstí, Církevního gymnázia, Gymnázia Sušice a SPŠ stavební Plzeň a postoupili do celostátního kola, které se koná 28. listopadu v Parlamentu ČR. Našim žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Vítězům gratulujeme a těšíme se na příští rok!