Úspěšné zkoušky Cambridge

Dne 10. 1. proběhlo ve Velké aule školy předání certifikátů Cambridge. Ty žáci získali po složení zkoušek Cambridge, které se konaly na naší škole v listopadu. Všech 70 žáků bylo úspěšných.

Pyšnit se můžeme dosaženými výsledky úrovní od B1 až po C2, tedy úrovní nejvyšší. Žákům děkujeme za reprezentaci školy. Po úvodním slově si žáci přebrali své certifikáty, které deklarují jejich jazykovou úroveň a mohou žáky vymanit z ústní a písemné části (písemných prací) maturitní zkoušky z anglického jazyka.