Testování žáků před maturitními zkouškami

Nové informace na stránce Ukončování vzdělávání.