Soutěžili jsme o Stříbrný píst

Dne 21. března proběhlo v Praze třetí kolo soutěže nazvané Stříbrný píst, kterou pořádá již několik let japonská společnost SMC Industrial Automation. Organizátoři se snaží touto akcí středoškolákům více přiblížit praktickou automatizaci a také svoji produkci.

V letošním roce organizátoři připravili tři soutěžní kola pro slovenské, moravské a české školy a celkový počet soutěžních družstev se zastavil na rekordním čísle sedmdesát. Podle pravidel  družstvo tvořili dva nebo tři studenti a každé družstvo muselo postupně projít sedmi stanovišti, na kterých žáci prokazují svoje znalosti z pneumatiky, z elektropneumatiky, z programování PLC. Dále museli pomocí grafického programu navrhnout tekutinový obvod, nebo museli najít a odstranit chybu ve výrobní lince, a také na jednom stanovišti prokazovali svoje všeobecné technické znalosti tak, že odpovídali na sto otázek. Časový limit na jednom stanovišti byl dvacet minut. Podle toho, jak se studentům podařilo splnit zadané úkoly na jednotlivých pracovištích, získalo družstvo určitý počet bodů a pro celkové vyhodnocení se body sečetly a sestavilo se pořadí za všechna tři soutěžní kola. Naši školu reprezentovala dvě družstva, složená ze studentů třídy 4ME a 3ME. Jmenovitě se jednalo o tyto studenty: Josef Šneberger, David Kankrdlík, Jakub Rollinger, Filip Bartička, Matyáš Landa a Marek Petrášek. Podle celkových výsledků naše družstva obsadila dvacáté první  a čtyřicáté místo. Konkurence je rok od roku vyšší a dosáhnout pěkného umístění je těžší, a proto si myslím, že naši studenti  v tomto ročníku byli úspěšní. Díky každé účasti na takovéto akci si studenti rozšiřují svoje vědomosti a zároveň získávají motivaci pro další studium a právě v tom spatřuji nejvyšší přínos podobných soutěží. 


Fotoalbum