Soutěž „Technik“ ročník 2021 - 2022

V letošním školním roce jsme po „covidové“ přestávce navázali na tradiční soutěž žákovských týmů partnerských ZŠ. Motto letošního ročníku bylo „Perpetuum mobile“. Zadání bylo vyhlášeno v říjnu 2021 a znělo „Konstrukce samohybného zařízení“. Na podzim 2021 proběhl nábor týmů na partnerských ZŠ v Plzni.

Soutěžní týmy se povedlo postavit na třech partnerských školách, na 2. ZŠ, 34.ZŠ a ZŠ Štěnovice. V únoru týmy hodnotitelům představili prvotní návrhy konstrukcí. V průběhu března až května pracovali žákovské týmy samostatně s podporou mediátorů na svých výtvorech.  Ve středu 15. června pak proběhla v na SPSŠ a SOŠ prof. Švejcara závěrečná prezentace výrobků žákovských týmů. Hotové výrobky předvedl hodnotící komisi 4členný tým žáků ZŠ Štěnovice a 3členný tým žáků 2. ZŠ. Soutěžící týmy se umístili na děleném 1. až 2. místě. Tým 34. ZŠ nebyl hodnocen, protože se pro nemoc členů závěrečné prezentace nemohl osobně zúčastnit. Hodnotící komise dostala k dispozici pouze digitální prezentaci.

ZŠ Štěnovice předvedla samohybné machanické kolo na hřídeli s ocelovými kuličkami, 2.ZŠ představila samočinné přečerpávací zařízení kapaliny založené na zákonech hydrostatiky.


Fotoalbum