Sbírka ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně

Celý týden od pondělí 4. až do pátku 8. prosince se nesl v tématu dárcovství kostní dřeně. Tuto událost jsme na starost dostali my – studenti ze třídy 2SCB. Akci jsme započali vyvěšením informačních letáčků o sbírce po areálu školy.

Poté začalo vybírání finančních prostředků. Od pondělí do čtvrtka holky i kluci ze 2SCB vybírali peníze nejen o velkých přestávkách na chodbě, ale i v rámci několika hodin občanské nauky, na kterých nám umožnily vystoupit paní učitelky tohoto předmětu.  

Celkem se podařilo vybrat krásných 17 200 korun. Děkujeme všem žákům a učitelům za přispění na dobrou věc. Děkujeme i vyučujícím, kteří si našli čas pustit nás do svých hodin. Díky tomu jsme mohli šířit povědomí o tomto důležitém tématu – o dárcovství kostní dřeně.

V pátek 8. prosince jsme finanční sbírku zakončili organizováním přednášek pro 4. ročníky SOŠ a SPŠ. Přednášky byly věnované tématu darování krve a kostní dřeně. Na akci hovořily dvě lékařky z FN Plzeň – paní Pourová z transfúzního oddělení a paní Sýkorová z hemato – onkologického oddělení. Dokonce jsme si mohli vyslechnout i dárce krve a kostní dřeně – pana Pinkera, který se s námi podělil o svůj emotivní příběh s dárcovstvím a velmi ochotně odpovídal na různé otázky spojené se zkušeností s darováním.

Za třídu 2SCB bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím (paní Pourové, paní Sýkorové a panu Pinkerovi) za přednášky, které pro nás a pro 4. ročníky SOŠ a SPŠ připravili. Také děkujeme naší paní učitelce třídní, Mgr. Evě Sevelkové, která nám s celým uskutečněním akce pomohla a udělala vše pro to, aby se celý týden vydařil. Na závěr patří poděkování i celému organizačnímu týmu ze třídy 2SCB: Vladimíře Jirsové, Julii Heclové, Kevinovi, Adéle Prskavcové, Anetě Hřebíkové, Julii Šambergrové, Evě Šváchové a Viktorii Valachové.

Jsme rádi, že se naše třída mohla na této akci podílet a budeme na ni dlouho vzpomínat.


Fotoalbum