Posviť si na budoucnost

Pozvánka na festival středních škol Plzeňského kraje a kariérové poradenství. https://www.posvitsinabudoucnost.cz/