Pořadí v 1. kole přijímacího řízení - maturitní obory

Tabulka pořadí přijatých a nepřijatých žáků.

Anonymizované výsledky přijímacího řízení.

V souborech ke stažení najdete postup po vyhlášení výsledků a vzor odvolání proti nepřijetí.