Pořadí uchazečů podle výsledků v 1. kole přijímacího řízení - 18. 5. 2023

Výsledky jsou v následující tabulce.

Pořadí uchazečů podle výsledků v 1. kole přijímacího řízení - 18. 5. 2023
UMÍSTĚNÍ REG.Č. OBOR NÁZEV OBORU PŘIJAT
93 313 68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost (VSR) nepřijat
2 657 78-42-M/03  Pedagogické lyceum (PL/T) přijat
55 778 78-42-M/03  Pedagogické lyceum (PL/T) nepřijat
105 312 78-42-M/03  Pedagogické lyceum (PL/H) nepřijat