Pokračuje členství v Autodesk academia programu

Škola opět potvrdila členství v AUTODESK ACADEMIA PROGRAMU. Tento program se snaží o podporu výchovy nové technické generace. Je založen na soustavné spolupráci mezi společností Computer Agency o.p.s. (Brno), firmou Autodesk a středními školami v České republice i na Slovensku. 

Výhodou členství je např. technická podpora se softwarem Autodesk, žáci mají možnost získat mezinárodně platný certifikát Autodesk na základě samostatného projektu s podporou souftwaru společnosti Autodesk, mohou soutěžit v soutěži Autodesk academia design, podpora je poskytována učitelům (kurzy, konzultace) atd.

Podrobnější informace jsou na stránkách Autodesk academia programu.