Podávání přihlášek ke vzdělávání o pololetních a jarních prázdninách

Přihlášky je o prázdninách (2. 2. a 19. - 23. 3. 2024) možno podávat v době od 9 do 13 h na sekretariátu školy.