Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Letošní okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se uskutečnilo 14. 2. 2024 na Masarykově gymnáziu v Plzni a naši školu reprezentovali vítězové školního kola Markéta Brušáková ze třídy 2PLH a Vojtěch Kvídera ze třídy 2STA.

Oba studenti soutěžili v kategorii SOŠ, která je určená žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií.

V letošním školním roce byla soutěž zaměřena na konverzaci, která se skládala ze dvou částí. Nejdříve studenti vyjadřovali své názory pomocí tzv. myšlenkových map k různým tématům a poté velmi podrobně porovnávali dané situace.

Jazyková komise posuzovala řešení jazykových situací, zvláště jazykovou pohotovost a kreativitu studentů, šíři slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. Markéta s Vojtou se umístili na pěkném 7. a 9. místě. Oba naši studenti tuto zkušenost hodnotí velmi kladně a přínosně. My jim děkujeme za reprezentaci naší školy a držíme palce, ať se jim příště daří ještě lépe.

Markéta, 2PLH

„V soutěži jsem skončila na 7. místě. I když to není vysoké umístění, jsem ráda za tuto zkušenost. A navíc být na 7. místě, když většina soupeřů byla z gymnázií, není zas tak špatné.“

Vojta, 2STA

„Musím uznat, že konkurence byla veliká, ale jsem rád, že jsem se zúčastnil. Byla to určitě velmi dobrá zkušenost.“