Ilustrační foto PIXABAY.
Ilustrační foto PIXABAY.

Nový maturitní obor od září 2022

Od září 2022 otevíráme nový obor zakončený maturitní zkouškou vhodný pro dívky i pro chlapce. Vzdělávací program oboru Ekonomika a podnikání  63- 41 -M/01 se skládá z převážně ekonomických předmětů aplikovaných do prostředí strojírenského podniku.

Absolventi získají znalosti v organizaci a řízení firmy. Dokáží pracovat s výpočetní technikou, tj. pracují s programy pro účetnictví, zásobování, mzdy a skladování. Během studia se seznámí s právními normami, zákonitostmi marketingu a managementu. Podrobně budou studovat finanční a manažerské účetnictví. Součástí studia budou i základy strojírenství, výroby a technické dokumentace. Žáci absolvují výuku dvou cizích jazyků (ANJ a NEJ).

Absolventi vzdělávacího programu budou jazykově vybaveni, budou schopni zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží podle odborné technické dokumentace, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.