Naši žáci ovládli soutěž v CNC programování

Soutěže středoškoláků v programování CNC strojů mají již svoji tradici a jedna z takových soutěží se pravidelně uskutečňuje v průběhu strojírenského veletrhu v Brně. Letos obsadil náš žák Zdeněk Hes ze třídy 4MSA první místo a Šimon Král z téže třídy místo druhé.

Hlavním organizátorem je Svaz strojírenské technologie, který osloví tři přední výrobce řídících jednotek, jmenovitě se jedná o firmy Heidenhain, Siemens a Fanuc. Zástupci těchto firem připraví zadání a také hodnotí soutěžící. Soutěž je jednokolová a každý den v průběhu veletrhu proběhnou dvě kola, jedno dopoledne a druhé odpoledne. Zúčastněná škola vybere z nabízených řídících jednotek ty, se kterými pracují jejich studenti, a na ty je přihlásí. Každý rok se tak v Brně sejde okolo 160 studentů přibližně ze čtyřiceti středních škol. Po několika testech a po domluvě s kolegou Škoulou jsem nakonec vybral dva studenty z třídy 4MSA a to Šimona Krále a Zdeňka Hese. Po pečlivé přípravě, která trvala přibližně dva měsíce, naši studenti v Brně zasedli za řídící panely firmy Heidenhain a začali plnit soutěžní úkoly. Přibližně v polovině soutěže bylo jasné, že úspěch je blízko, protože soupeři našich studentů výrazně zaostávali a po ukončení soutěžního kola se můj předpoklad vyplnil a hodnotitel vybíral vítěze z naší školy. Zdeněk Hes toho měl o poznání více, ale i on nedokázal splnit přibližně čtvrtinu požadovaných úkolů. Podle mého názoru nebylo zadání příliš náročné na odborné znalosti, ale obtížnost spočívala v délce a nepřehlednosti vytvářeného programu. Bylo nutno dávat pozor na znaménka a často provádět testování programu a to všechno prodlužovalo plnění soutěžních úkolů. Pro příklad uvádím, že běžné programy sestavované ve škole mají do sto řádek. Soutěžní program vyžadoval okolo tři sta řádek. Po delší době jsme se tak úspěšně vrátili z této soutěže a to díky odpovědnému přístupu našich studentů.