Ilustrační foto PIXABAY (zdarma).
Ilustrační foto PIXABAY (zdarma).

Nahrazující zkoušky z cizího jazyka

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2023 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona.