Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích 2022

V úterý 15. 11. se žáci ze 3STA Adam Blahút a Štěpán Klotka úspěšně zúčastnili soutěže 14. ročníku  „Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích 2022“ pořádané Ústavem jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni.  

Jedná se o soutěž o nejlepší 10minutovou prezentaci v anglickém, německém, ruském, francouzském, nebo španělském jazyce na velmi dobré jazykové úrovni. Této soutěže se účastnili studenti, kteří prokázali schopnost prezentovat zvolené téma a také o něm vést diskuzi. 
Studenti středních škol si mohou zvolit libovolné téma a mohou představit prezentaci ve zvoleném cizím jazyce jednotlivě anebo ve dvojici. Oba studenti technického oboru strojírenství zvolili zajímavé téma, v němž se zaměřili na oblast leteckého průmyslu, ať už na vývoj elektrických motorů letadel, nebo na rozvoj v oblasti nadzvukového létání. Pro oba studenty Adama i Štěpána to byla velmi zajímavá nejen osobní zkušenost, ale i výzva v oblasti jazykové i technické průpravy.

Studentská konference (zcu.cz)

Sice se ani jeden z nás neumístil na prvních příčkách, i když jsem byl opravdu blízko! V top 5 rozhodovaly opravdové detaily! I tak jsme oba moc rádi za zkušenost, ve které se nám dařilo.

                                                                                                    Adam Blahút, 3STA