Informace k přijímacímu řízení

Věnujte prosím pozornost odkazu Přijímací řízení 2024/2025, kde najdete informace.