Festival Jeden svět – projekce na škole

Ve dnech 19. a 20. 3. se na naší škole konaly projekce v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který organizuje společnost Člověk v tísni. Promítání se zúčastnili studenti druhých a třetích ročníků SOŠ.

První promítací den zahájily dva krátké filmy „Znovu u moci“ a „Kábul v srdci“, které reflektovaly dění v současném Afghánistánu. Následoval film o aktuální situaci na Ukrajině – studenti měli možnost zhlédnout dokument „Nevyhasneme“ o dospívání pětice teenagerů v regionu Donbas. Po filmech následovala debata s organizátory festivalu. V případě filmu „Nevyhasneme“ proběhla diskuze i s hostem z katedry politologie Západočeské univerzity v Plzni – panem docentem Přemyslem Rosůlkem.

Druhý promítací den byl nejprve na programu film „Kdo, když ne my“ pojednávající o situaci v současném Bělorusku. Emotivní dojem z dokumentu byl umocněn následnou debatou s hostem, který z Běloruska pochází. Následovalo promítání filmu „Pingpongová rodina“, které otevřelo debatu o smysluplnějším využití veřejných prostranství pro podporu komunitního života. Přidanou hodnotou této projekce bylo mimo jiné i to, že se moderování zhostil bývalý student oboru pedagogické lyceum Jindřich Krstev, který v současné době studuje na pedagogické fakultě ZČU.