Doučování s podporou EU

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola poskytuje žákům doučování, které je podpořeno programem Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy s finanční podporou EU.

Jedná se o projekt „NEXT GENERATION EU“. Doučování je zaměřeno na všeobecné i odborné předměty. Cílem je potřeba podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve škole během pandemie covid-19.