Doplňující informace k přijímacímu řízení

Na základě Opatření obecné povahy ze dne 7. 5. 2021 platí následující sdělení:

  1. Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud  potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. 5. 2021, že bude konat JPZ v náhradním termínu. Netýká se uchazečů, kteří se již řádně omluvili.
  2. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Soubory ke stažení