Dobrovolnictví je dobré

Dne 21. června 2024 se konala v aule naší školy přednáška Člověka v tísni o.p.s. o možnosti stát se dobrovolníkem či mentorem.

Žáci Pedagogického lycea tak získali další povědomí, jakým způsobem by mohli rozvíjet a uplatnit své dosavadní pedagogické a osobní zkušenosti. Hlavně však přispět svým časem a zapojením se do dobré věci.

Těšíme se, že tato úvodní přednáška započala budoucí užší spolupráci mezi naší školou a neziskovou organizací Člověk v tísni o.p.s.