Den na strojní průmyslovce 22. 6. 2022

Ve středu 22.června 2022 se na naší škole opět uskutečnil „Den na strojní průmyslovce“. Tato již tradiční akce byla určena žákům osmých ročníků 1.ZŠ, 2.ZŠ, 31.ZŠ, 34.ZŠ a 17.ZŠ. Přestože se tato akce jmenuje „Den na strojní průmyslovce“, je určena všem žákům – se zájmem o technické i humanitní vzdělání.

Pro technicky nadané žáky si učitelé SPŠ strojnické připravili mnoho zajímavého z oboru mechatronika, dále mohli žáci vidět ukázky z robotiky, pneumatiky, 3D tisku, řízení strojů počítačem; mohli si sami vyzkoušet základy objektového programování, práci v CAD systémech nebo svařování na virtuálním trenažéru od firmy Fronius. Žákům se prezentovala i Západočeská univerzita – Fakulta strojní. Zábavnou formou se jim snažila přiblížit spojení teorie s praxí.

Žákům se zájmem o humanitní obory  náš obor Veřejná správa představil svoji náplň nejen prostřednictvím prezentace a soutěže v Kahoot, ale žáky ZŠ především zaujal detektivní příběh, který museli vyřešit, a tím si přiblížili různá povolání, ve kterých by mohli tento obor využít. Obor Sociální činnost se představil prezentací a praktickými ukázkami - manipulace s klientem (polohování, přesun), péče o novorozence; žáky zaujala i ukázka zdravotní tělesné výchovy, do které se také mohli zapojit. Obor Pedagogické lyceum byl představen prezentacemi svého zaměření - humanistika a tělesná výchova a praktické činnosti si žáci vyzkoušeli při ukázce z předmětu organizace volného času, který je zařazen v oborech Pedagogické lyceum a Sociální činnost. Na památku si vyrobili a odnesli záložku do knihy.

Tato akce představila našim potencionálním žákům všechny naše studijní obory.

Věříme, že den strávený u nás se všem žákům líbil a že se z nich v budoucnu stanou naši studenti.


Fotoalbum