Co dělat po přijímacím řízení?

Jsem přijat/a

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům neposílá.

Do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků přijímacího řízení musím odevzdat zápisový lístek na vybranou školu, kam jsem přijat/a.

Jsem nepřijat/a

Rozhodnutí o nepřijetí se odesílá uchazečům poštou.

Po obdržení rozhodnutí o nepřijetí mohu podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí (viz vzor odvolání)