Co bych doporučil nastupujícím strojařům

Zapomeňte na předražené mobily a zaměřte se na počítač... Ne, domácí počítač není povinný, ale jeho absence představuje chtě nechtě handicap. A to vůbec nemluvíme o distančním vzdělávání. 

Pokud je to v možnostech vaší rodiny, naspořte na slušný počítač. Stačí minimální parametry uvedené třeba zde. Pokud ne, není nic ztraceno, máte možnost bez problémů pracovat ve škole, ale přece jen doma je doma. Jde o to, že obor Strojírenství je z velké části zaměřen na počítačovou podporu typických činností, např. konstruování. Ale nejen to. Díky snadné dostupnosti plných verzí programů máte možnost povinnou výuku (2D kreslení a 3D modelování) dalece přesáhnout v neobyčejně zajímavých oblastech, včetně tzv. generativního navrhování (viz obrázek). Můžete si o nich přečíst v úvodních článcích našeho zpravodaje z května a června 2020. Mnoho zdaru ve studiu.

Odkaz na Zpravodaj SPŠS a SOŠ prof Švejcara, Plzeň