Angličtina v Techmanii

Dne 29. 3. se žáci třídy 3 MS v rámci výuky angličtiny zúčastnili exkurze do Plzeňského science centra Techmania. Při plnění připravených úkolů si osvojili novou slovní zásobu a zároveň díky interaktivním experimentům v praxi ověřili vybrané fyzikální a chemické zákony.