9. ročník soutěže O cenu Emila Felixe

Vážené studentky, vážení studenti, vyhlašujeme devátý ročník soutěže O cenu Emila Felixe.

O vítězství se můžete ucházet ve třech kategoriích:

1) prozaický text (jedna povídka o maximálním rozsahu 3 strany)

2) poezie (tři básně)

3) text k písni libovolného hudebního žánru (tři texty)

Uzávěrka soutěže je 8. března 2024. Práce odevzdávejte vytištěné na listech formátu A4, velikost písma 12, řádkování 1 do kabinetu č. 146. Zde také získáte odpovědi na případné dotazy. Příspěvky nepodepisujte, identifikační údaje (jméno a příjmení, třída, datum narození) uvádějte na samostatném listu, protože práce budou hodnoceny anonymně. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 9. dubna 2024.


Dr. Emil Felix (1889 Koloveč - 1956 Plzeň) byl pedagog, literární historik, literární a divadelní kritik. Na průmyslové škole učil několik let v polovině 20. stol. Žáci na něho s úctou vzpomínali jako na učitele, jehož si velmi vážili.