Konzultace v určeném čase musí být vyučujícímu předem oznámena.

Uvedené hodiny jsou vyučovací dle rozvrhu školy. 

0. h 7:10 - 7:55

8. h 14:30 - 15:15

9. h 15:20 - 16:05

Učitelé v hlavní budově 

Sudý/Lichý t. Sudý týden Lichý týden
1 Mgr. Bartovská Lucie pondělí 8.h.    
2 Mgr. Benešová Jitka pátek 0. h.    
3 Mgr. Bezpalcová Vladimíra úterý 8.h.    
4 PhDr. Bouhamra Eva pondělí 0. h.    
5 Ing. Brichtová Věra pondělí 8.h.    
6 Ing. Brůhová Martina pondělí 8.h.    
7 Mgr. Coufalová Iva pátek 8.h.    
8 Mgr. Čechák Martin pondělí 9.h.    
9 Mgr. Čechura Roman čtvrtek 8.h.    
10   Diviš Jiří pondělí 8.h.    
11 Ing. Divišová Hana pondělí 8.h.    
12 Bc. Dvořák Matěj pátek 8.h.    
13 Ing. Bc. Florek Anton středa 0.h.    
14 Ing. Gruber Josef středa 8.h.    
15 Mgr. Haasová Michala úterý 8.h.    
16 Mgr.  Hanzlíček Miroslav pátek 8.h.    
17 Mgr. Harmadyová Ivana pondělí 0.h.    
18 Bc. Hatáková Anna úterý 8.h.    
19 Ing. Hlávka Petr středa 8.h.    
20 Mgr. Hodinářová Jana čtvrtek 0.h.    
21 Mgr. Holická Marie pondělí 0.h.    
  Bc. Holý Jiří pondělí 8.h.    
22 Mgr. Hošková Jana úterý 8.h.    
23 Mgr. Hrabáková Štěpánka pátek 0. h.    
24 Ing. Hůrka Miroslav čtvrtek 8.h.    
25 Ing. Mgr. Jiroušková Kristina úterý 8.h.    
26 Ing. Kaňáková Sandra středa 0.h.    
27 Mgr. Klajdáčová Helena úterý 8.h.    
28   Kohout Jaromír pondělí 0.h.    
29   Kolovský Jiří čtvrtek 0.h.    
30 Mgr. et Mgr. Konvář Jan úterý 8.h.    
31 Mgr. Kopečková Ivana pátek 0. h.    
32 Mgr. Koubková Helena čtvrtek 8.h.    
33 Mgr. Krafčik Štefan pátek 0. h.    
34 Mgr. Králová Michaela pondělí 8.h.    
35 Mgr. Krásný Pavel čtvrtek 0.h.    
  Mgr. Krauzová Anna pondělí 0.h.    
36 Mgr. Křivohlavá Helena čtvrtek 0.h.    
37 Mgr. Lechmanová Jana pondělí 8. h.    
38 Mgr. Lencová Nora čtvrtek 8.h.    
39 Mgr. Lukášová Marie středa 8.h.    
40 Mgr. Lukášová Denisa středa 0.h.    
41 Mgr. Macnerová Izabela   x úterý 0.h.
42 Mgr. Malá Vlasta pondělí 0.h.    
43 Ing. Maňhal  Martin pondělí 8. h.    
44 Mgr. Mařáková Andrea středa 8.h.    
45 Ing. Mašková Marie středa 8.h.    
46 Mgr. Mužíková Květoslava úterý 8.h.    
47 Ing. Nechutná Jana pondělí 8.h.    
48 Mgr. Nováková Daniela středa 8.h.    
49 Ing. Novotný Milan úterý 0.h.    
50 Mgr. Palikarská Eva čtvrtek 8.h.    
51 Bc. Papežová Eliška čtvrtek 8.h.    
52 Mgr. Pavlík Štěpán středa 0.h.    
53 Mgr. Pernicová Monika pátek 8.h.    
  Ing. Průcha  Vojtěch čtvrtek 8.h.    
54 Mgr. Pruner Jiří středa 0.h.    
55   Přinda Jan středa 0.h.    
56 Ing. Richtr Karel pátek 8. h.    
57 Ing. Roubalová Jitka středa 8.h. středa 9.h úterý 8.h.
58 PhDr. Sedlecká Eva čtvrtek 8.h.    
59 Mgr. Sedlecký Jiří pátek 8.h.    
60 Mgr. Sevelková Eva pátek 0. h.    
61 Ing. Slavík Jiří pondělí 0.h.    
62 Mgr. Slavík Petr pátek 0. h.    
63 Mgr. Slavíková  Lenka úterý 0.h.    
64 Ing. Soukupová Anna   čtvrtek 8.h. pondělí 8.h.
65 Ing. Steininger Pavel čtvrtek 0.h.    
66 Mgr. Strnadová Dana   středa 8.h. čtvrtek 0.h.
67 Ing. Šimeček Jiří středa 0.h.    
68 Mgr. Šimková Květoslava čtvrtek 0.h.    
69 Ing. Škoula Martin úterý 8.h.    
70 Mgr. Špalová Dagmar čtvrtek 8.h.    
71 Mgr. Štědrá Alena pondělí 0.h.    
72 Mgr. Štraubová Jitka pondělí 8.h.    
73 Mgr. Šváchová Jana úterý 0.h.    
74 Mgr. Švecová Renata pondělí 0.h.    
75 Mgr. Tomášková Iveta čtvrtek 0.h.    
76 Mgr. Ulčová Veronika pondělí 0.h.    
77 Mgr. Ulrychová Ivana středa 0.h.    
78 Ing. Vejvarová Jiřina čtvrtek 8.h.    
79 Ing. Vlček Petr čtvrtek 8.h.    
80 Ing. Vojta  Dalibor čtvrtek 0.h.    
81 Mgr. Vozková Hana úterý 8.h.    
82 Mgr. Vydrová Iva středa 8. h.    
83 JUDr. Zemanová Lindová Lenka úterý 8.h.    
84 Mgr. Žižková Jana úterý 8.h.    
 
Konzultační hodiny CPV (učitelé odborného výcviku)
Sudý/Lichý t. Sudý týden Lichý týden
1 Bejček  Václav   úterý, čtvrtek 6:00-7:00 úterý 6:00-7:00
2 Čihák Václav   středa 14:00-15:00 středa 13:00-14:00
  Čiháček  Leo     úterý 6:00-7:00
3 Hora Lukáš středa 6:00-7:00    
  Kašpar  Ladislav     středa 13:00-14:00
4 Krejčí  Oto pondělí 6:00-7:00    
5 Kučera Vít úterý, čtvrtek 6:00-7:00 úterý  6:00-7:00
6 Segeč Emil úterý 6:00-7:00    
7 Trepeš Miroslav úterý 6:00-7:00    
8 Vondryska Vladimír úterý 6:00-7:00    
9 Vopalecký Daniel   úterý 6:00-7:00 úterý 6:00-7:00
        čtvrtek 13:00-14:00