Konzultace v určeném čase musí být vyučujícímu předem oznámena.

Uvedené hodiny jsou vyučovací dle rozvrhu školy. 

0. h 7:10 - 7:55

8. h 14:30 - 15:15

9. h 15:20 - 16:05

10. h 16:10 - 16:55

Učitelé v hlavní budově 

        Sudý/Lichý t. Sudý týden Lichý týden
1 Mgr. Benešová Jitka úterý 0. h    
2 Mgr. Bezpalcová Vladimíra úterý 8. h    
3 PhDr. Bouhamra Eva pátek 8. h    
4 Ing. Brichtová Věra úterý 8. h    
5 Mgr. Coufalová Iva středa 8. h    
6 Mgr. Čechák Martin čtvrtek 8. h    
7 Mgr. Čechura Roman středa 8. h    
8   Diviš Jiří   středa 8. h úterý 8. h
9 Ing. Divišová Hana čtvrtek 8. h    
10 Ing. Bc. Florek Anton čtvrtek 0. h    
11 Ing. Gruber Josef středa 8. h    
12 Mgr.  Hanzlíček Miroslav středa 0. h    
13 Mgr. Harmadyová Ivana pátek 8. h    
14 Ing. Hlávka Petr středa 8. h    
15 Mgr. Hodinářová Jana úterý 0. h    
16 Mgr. Holubová Denisa   úterý 8. h pondělí 0. h
17 Mgr. Hošková Jana čtvrtek 8. h    
18 Mgr. Hrabáková Štěpánka pátek 0. h    
19 Ing. Hůrka Miroslav středa 8. h    
20 Mgr. Chocholoušková Veronika úterý 0. h    
21 Mgr. Jaššo Robert úterý 8. h    
22 Ing. Mgr. Jiroušková Kristina čtvrtek 8. h    
23 Mgr. Kavalová Barbora středa 0. h    
24 Mgr. Kerndlová Lucie pondělí 0. h    
25 Mgr. Klajdáčová Helena pondělí 0. h    
26   Kolovský Jiří úterý 0. h    
27 Mgr. Kopečková Ivana úterý 0. h    
28   Korimová Hana čtvrtek 0. h    
29 Mgr. Koubková Helena úterý 8. h    
30 Mgr. Krafčik Štefan úterý 0. h    
31 Ing. Krňoulová Marie   pondělí 8. h středa 8.h
32 Mgr. Křivohlavá Helena úterý 8. h    
33 Mgr. Lechmanová Jana úterý 8. h    
34 Mgr. Lukášová Marie pondělí 8. h    
35 Mgr. Macnerová Izabela pondělí 8. h    
36 Ing. Maňhal  Martin pondělí 8. h    
37 Mgr. Mařáková Andrea úterý 8. h    
38 Ing. Mašková Marie pondělí 8. h    
39 Mgr. Mužíková Květoslava středa 8. h    
40 Mgr. Nováková Daniela úterý 8. h    
41 Ing. Novotný Milan úterý 0. h    
42 Mgr. Pernicová Monika čtvrtek 9. h    
43 Mgr. Pruner Jiří   středa 0. h středa 8. h
44   Přinda Jan úterý 0. h    
45 Ing. Regula  Julius úterý 0. h    
46 Ing. Richtr Karel pondělí 8. h    
47 Ing. Roubalová Jitka středa 8. h    
48 Ing. Řežábková Iva středa 0. h    
49 PhDr. Sedlecká Eva čtvrtek 8. h    
50 Mgr. Sedlecký Jiří čtvrtek 10. h    
51 Ing. Slavík Jiří pondělí 8. h    
52 Mgr. Slavík Petr   pondělí 8. h čtvrtek 8. h
53 Mgr. Sojka Jan úterý 8. h    
54 Ing. Soukupová Anna středa 8. h    
55 Ing. Steininger Pavel pondělí 0. h    
56 Mgr. Strnadová Dana pátek 0. h    
57 Ing. Šimeček Jiří úterý 0. h    
58 Ing. Škoula Martin středa 8. h    
59 Mgr. Špalová Dagmar   středa 8. h pátek 8.h
60 Mgr. Štědrá Alena středa 8. h    
61 Mgr. Štraubová Jitka pondělí 8. h    
62 Mgr. Šváchová Jana pondělí 8. h    
63 Mgr. Švecová Renata pátek 0. h    
64 Mgr. Tomášková Iveta pátek 0. h    
65 Mgr. Ulčová Veronika čtvrtek 0. h    
66 Mgr. Ulrychová Ivana úterý 0. h    
67 Mgr. Vajcová Marie úterý 0. h    
68 Ing. Vejvarová Jiřina středa 8. h    
69 Ing. Vlček Petr úterý 8. h    
70 Ing. Vojta Dalibor středa 8. h    
71 Mgr. Vozková Hana čtvrtek 8. h    
72 Mgr. Vydrová Iva pondělí 8. h    
73 JUDr. Zemanová Lindová Lenka čtvrtek 8. h    

 Konzultační hodiny CPV (učitelé odborného výcviku)

      Sudý/Lichý t. Sudý týden Lichý týden
1 Bejček  Václav   úterý 6:00-7:00 úterý 6:00-7:00
        čtvrtek 6:00-7:00  
2 Čihák Václav   středa 14:00-15:00 středa 13:00-14:00
3 Hora Lukáš středa 6:00-7:00    
4 Kaminietz Petr   pondělí 6:00-7:00  
5 Kašpar Ladislav   čtvrtek 13:00-14:00 úterý 6:00-7:00
6 Kohout Jaromír pondělí 7:00-8:00    
7 Krejčí  Oto pondělí 6:00-7:00    
8 Segeč Emil úterý 6:00-7:00    
9 Trepeš Miroslav úterý 6:00-7:00    
10 Vondryska Vladimír úterý 6:00-7:00    
11 Vopalecký Daniel   úterý 6:00-7:00 úterý 6:00-7:00
        čtvrtek 13:00-14:00  
12 Vospálek Jan     úterý 6:00-7:00