Zlatý pohár Linde 2023 - Frýdek-Místek, naše 2. místo

Ve dnech 17 - 19. 4. 2023 se uskutečnil již 24. ročník  mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování  Zlatý pohár Linde, kterou pořádala SOŠ  Frýdek-Místek. Tato soutěž si získala vysoké renomé u odborné veřejnosti i u škol, neboť patří k prestižní akci ve svém oboru již řadu let. V jedné z kategorií obsadil náš Jiří Kaprhál 2. místo.

 

Soutěž se v letech 2020-21 nekonala z důvodů covidové epidemie a ani v roce minulém z důvodů dubnového termínu. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 101 žáků ze 3 zemí (CZE, SVK, DEU), kteří reprezentovali 51 škol. Žáci svařovali v metodách 111, 145, 135 a 311, jeden soutěžní svar. Novou zde byla kategorie mezinárodní soutěž na virtuálním trenažeru v metodě 135. Praktická část  soutěže se konala ve Válcovnách plechů v Lískovci, kde má SOŠ jedny z dílen praktického vyučování a svářečské pracoviště. Soutěžící měli možnost dle přiděleného harmonogramu si svařovací zdroje v dané metodě vyzkoušet během pondělí. Toho jsme pochopitelně plně využili.

V úterý byl den, kdy po slavnostním zahájení 24. ročníku s kulturním programem  se naplno soutěžilo po celý den. Během dopoledního programu bylo možné navštívit řadu odborných přednášek, jež byli tematicky zaměřené na oblast svařování a novinky v tomto odvětví. Součástí odpoledního programu byla i nesmírně zajímavá exkurze do Třineckých železáren – Moravia Steel, kde jsme se mohli seznámit s historií tohoto závodu a společnosti, ale i navštívit řadu provozů od vysoké pece po ocelárnu či provozy v oblasti válcování a výroby drátu, které patří mezi nejmodernější na světě.

V závěrečném dni byla připravena prezentační výstava firem a společností, kde byla možnost získat kontakty, ale i zajímavé materiály pro výuku. A krátce po poledni nastalo to, co soutěž dělá soutěží, slavnostní program s vyhlášením. Samotní soutěžící podávají rok od roku lepší výkony, což zdůraznil i předseda odborné jury Ing. Jiří Šindelka během svého proslovu při slavnostním vyhlášení, kdy informoval přítomné, že kvalita soutěžních svarů byla na velice  vysoké úrovni zejména v kategorii metody 135. Jeho slova mohu jen potvrdit, neboť jsem měl možnost prohlédnout si všechny svary v každé kategorii.

Naši školu reprezentoval v nejobsazenější kategorii, což byla metoda 135 Jiří Kaprhál ze třídy 3OKZ, který v silné konkurenci 42 soutěžících obsadil 9.místo ( svar měl v top 5 a do výsledku se započítávaly testy z teorie a BP předpisů). Zároveň i soutěžil ve virtuálním svařování na trenažeru, kde obsadil výborné 2.místo. (pozn. student pár dní před soutěží dělal příjímací zkoušky na nástavbové studium v Praze, které úspěšně zvládl). Jmenovaný v tomto školním roce  v rámci praktické výuky vykonal svářečský kurz ZK 135 1.1 ve svářečské škole 07-108 SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, kde poprvé v životě svařoval, a během dalších měsíců zvládl i mezinárodní zkoušku dle EN ISO 9606-1.    

Naše škola se na “svářečskou“ soutěž opět vrátila na po 6 letech. Účastnili jsme se pravidelně od roku 2001. A řada našich bývalých soutěžících se k nám „vrací“, neboť si zde dělají doškolení svářeče dle ČSN 050705, aby si udrželi platnost svářečského oprávnění. Soutěž opět měla vysokou úroveň, která každý rok přinesla něco navíc a soutěžící si uvědomují, že jsou reprezentanty své školy a mají možnost se reálně porovnat s domácí i zahraniční konkurencí v oboru, to osobně považuji za to nejcennější. Což mě potvrdil i náš svařeč, který byl nesmírně rád, že se soutěže měl možnost účastnit. A pro nás pedagogické „svářečské“ doprovody to byla opět výborná zkušenost mít možnost si pohovořit, jak to „chodí“ v různých svářečských školách. Mj. zjistil jsem, že řada těchto kolegů instruktorů jsou bývalí „soutěžáci“ Zlatého Poháru Linde, kteří si sem vezou už své žáky. Což je další velký přínos této výjimečné soutěže. Byl jsem rád, že jsem po letech mohl opět zažít atmosféru této jedinečné akce. Jaké to bylo můžete vidět https://www.sosfm.cz/o-skole/pohar-ve-svarovani/ - je zde video.

Příští rok bude jubilejní 25. ročník, již v nových prostorách nedaleko školy, které ve dnech, kdy vyjde tento příspěvek budou slavnostně otevřeny. Celé moderní prostory  jsem si měl možnost prohlédnout díky vstřícnosti a ochotě zástupce ředitele školy pro odborný výcvik a vedoucí učitele praktického vyučování pana Mgr. Eduarda Boščíka, za což mu tímto velice děkuji, že mi to umožnil. Osobně věřím, že naši svářeči a SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara v dubnu 2024 u tohoto významného jubilejního ročníku nebude chybět.

 


Fotoalbum