Návštěva u firmy Streicher v Deggendorfu

Exkurze do firmy se širokým výrobním programem se dne 14.12.2023 zúčastnily třídy 3ME a 3STA v doprovodu Ivany Harmadyové, Michaly Haasové a autora článku. Firmu jsme navštívili již v minulém roce, a to, stejně jako letos, díky zprostředkování z jejího sesterského závodu STREICHER, spol. s r.o. Plzeň se sídlem ve Štěnovicích, se kterým má naše škola dlouhodobé a velmi dobré vztahy. Finančně jsme dopravu zajistili grantem Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Přivítal nás pan Jiří Lavička, absolvent plzeňské strojní fakulty z roku 1974, bývalý vedoucí konstrukčního oddělení Streicheru, žijící 40 let v Německu. Při pohoštění preclíky a minerálkami nás úvodem seznámil s historií a výrobním programem firmy.

Pak následovala, se žáky rozdělenými do dvou skupin, prohlídka závodu, který má v Deggendorfu 300 zaměstnanců (a další pobočné závody po celém světě) a jeho hlavním oborem výroby jsou zařízení pracující převážně s vakuovou technikou.

Hostitelé to vzali hezky od podlahy, provedli nás halou zpracování plechů a profilů pro nosné konstrukce zařízení, pak jsme viděli, jak se tvoří obrovské skříně pro výrobu fotovoltaických panelů (dodávají je do podniku v Drážďanech), skříně pro výrobu velkoplošných obrazovek (pro Panasonic a další firmy), reaktory ve kterých se ve vakuu rozprašuje materiál a ze vzniklých kuliček se tvoří náplně do 3D tiskáren. Při návrhu je třeba dodržet vysokou přesnost, respektovat se musí, vzhledem k velkým rozměrům, i teplotní rozdíly v jednotlivých částech výrobků. To byl případ, kdy podnik testoval pro NASA přídavné rakety k raketoplánu.

Hodně využívají při konstrukci zařízení ve vlastním konstrukčním oddělení metodu konečných prvků – „metodu jsme začali používat už na VŠ“, říká Jiří Lavička, „ale pak se to ručně přepočítávalo ….“ Podnik se zabývá i výrobou zábavní techniky – např. kolotočů a horských drah. S panem Lavičkou jsme mluvili česky, ale ve druhé skupině, s německým průvodcem, využili naši žáci hojně své jazykové kompetence v anglickém jazyce pro věcné dotazy a vlastně k neformálnímu praktickému spojení technického a jazykového vzdělávání.

Na závěr nás milí hostitelé podělili upomínkovými předměty a poté jsme navštívili historické centrum města na Dunaji s jeho vánoční atmosférou. 

Krajskému úřadu a firmě Streicher patří náš vřelý dík.


Fotoalbum