Mapa webu Česky English Deutsch

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

Aktuality

28.3. 2017

Když jaro zaťuká

Když jaro zaťuká

Ve dnech 22. a 23. března 2017 proběhla na naší škole soutěž v psaní všemi deseti na klávesnici počítače. Soutěže se zúčastnili studenti a studentky prvních ročníků humanitních oborů (třídy 1. A, 1. BC, 1. D a 1. E). Soutěžili v pětiminutovém opisu textu podle předlohy v programu ATF. Hodnotila se rychlost psaní, ale chybovost nesměla být vyšší než 0,5 % chyb, jinak byla práce ze soutěže vyřazena.

více

Sekce: Aktuality

28.3. 2017

3. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

3. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce proběhlo ve čtvrtek 23. 3. 2017 na Krajském centru vzdělávání a Jazykové škole v Plzni. V mé kategorii se mnou soupeřilo dalších šest studentů, každý z jiného okresu.

více

Sekce: Aktuality

27.3. 2017

3. místo v soutěži KOVO Junior 2017

3. místo v soutěži KOVO Junior 2017

Dne 23. 3. 2017 se uskutečnilo regionální kolo odborné soutěže KOVO Junior 2017 v oboru strojní mechanik (zámečník) ve SOU Domažlice. Zúčastnilo se 6 dvoučlenných družstev ze SOU a středních škol v Klatovech, Rokycanech, Tachově, H. Břízy, Domažlic a SPŠS a SOŠ profesora Švejcara v Plzni. Za naši školu se zúčastnili žáci Tomáš Soukup a Jan Fišer. V celkovém pořadí se J. Fišer umístil na 3. místě, T. Soukup na 10. místě.

(Ing. Jarmila Konopová, Václav Čihák) více

Sekce: Aktuality

7.3. 2017

1. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

(Píše sama soutěžící Klára Fajfrová)

Den okresního kola olympiády v anglickém jazyce pro mě začal cestou na Masarykovo gymnázium. Tam jsem se dozvěděla, ve které učebně bude soutěžit má kategorie. Zde proběhla společná poslechová část a následovalo čekání v improvizované šatně.

více

Sekce: Aktuality

Články

27.2. 2017

Kroužek němčiny – exkurze do firmy MBtech

Kroužek němčiny – exkurze do firmy MBtech

Od 1. listopadu 2016 mají žáci naší školy možnost navštěvovat kroužek němčiny. Klasická výuka, která je zaměřena na gramatiku a slovní zásobu, je jedenkrát měsíčně obohacena jazykovými animacemi Lucie Holečkové. Motivaci k učení němčiny nachází žáci také v rámci spolupráce s německými firmami.

více

Autor: Mgr. Ivana Kurzová, Jan Kadlec – 2STA  |  Sekce: Články

19.2. 2017

Výuka angličtiny v Techmanii

Výuka angličtiny v Techmanii
Výuka anglického jazyka začala pro některé třídy technických oborů ve 2. pololetí netradičně. Žáci prvních a druhých ročníků navštívili moderní interaktivní muzeum Techmania Science Center. Cílem exkurze ovšem nebyla klasická prohlídka, ale vypracování předem připravených pracovních listů v angličtině. více

Autor: Mgr. Ivana Kurzová, Mgr. Iveta Tomášková  |  Sekce: Články

10.2. 2017

Prezentace databáze ANOPRESS

Prezentace databáze ANOPRESS

Dne 20. 1. 2017 naši školu navštívila zástupkyně firmy ANOPRESS IT, paní Eva Strachotová, aby žákům 3. a 4.ročníku oboru Informační služby - knihovnictví představila hlavní produkt firmy ANOPRESS IT- mediální databázi, která monitoruje česká periodika, vybrané rozhlasové a televizní pořady i ověřené internetové servery. Databáze ANOPRESS je cenným zdrojem informací nejen pro knihovny a informační centra, ale i pro komerční sféru, kdy si firmy nechávají sledovat vlastní mediální obraz. Prezentace databáze se dělila na dvě části - teoretickou část absolvovaly obě třídy společně v Malé aule školy a poté následovala praktická část s ukázkami práce s databází v počítačové učebně. Žáci si mohli vyzkoušet nejen vlastní vyhledávání a práci s daty, ale došlo i na soutěž o ceny pro nejrychlejší rešeršéry:-). O tom, že se celá prezentace setkala se zájmem studentů, svědčí jejich velmi hezké reakce a kladná hodnocení.

více

Autor: Mgr. Andrea Mařáková  |  Sekce: Články

2.2. 2017

Účast na Study Map Day 2017

Účast na Study Map Day 2017

Naše škola byla zastoupena prvním ročníku akce Study Map Day 2017, kterou uspořádala Správa informačních technologií města Plzně ve spolupráci s Centrem robotiky Domu digitálních dovedností v prostorách bývalého depa dopravních podniků. Kromě naší školy se zúčastnily tři další střední školy a dále FAV ZČU v Plzni, společnost Doosan Škoda Power, fa Streicher a poradenské instituce. Cílem akce byl nejen nábor na technické obory, ale také podpora a prezentace dalšího vzdělávání.

více

Autor: Josef Gruber  |  Sekce: Články


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017


Všechna práva vyhrazena © 2017 NETservis s.r.o.