Mapa webu Česky English Deutsch

Přijímací řízení 2021-2022

Hlavní stránka / Úvod / Přijímací řízení 2021-22

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 (pro školní rok 2021/2022)

Aktuální informace ke konání jednotné přijímací zkoušky

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021 jsou upraveny podmínky konání JPZ takto:

Uchazeči je umožněna osobní přítomnost při konání JPZ pokud:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID-19
 2. Doloží před JPZ negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu provedených v posledních 7 dnech před konáním JPZ
 3. Doklad o negativním výsledku testu může uchazeč nahradit:
 1. Dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19
 2. Dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech
 3. Certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

Pokud uchazeč nepředloží požadovaný doklad o provedení testu nebo certifikát o provedeném očkování, nebude mu účast na JPZ umožněna.

Požadovaný doklad bude kontrolován před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání JPZ.

Změna termínů přijímacího řízení (INFO MŠMT)

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení (MŠMT)

Informace k přijímacímu řízení pro všechny obory vzdělání na školní rok 2021 – 2022

Změna termínů

 

Termín konání

Vyhlášení výsledků

Jednotná přijímací zkouška

3., 4. 5. 2021

19. – 21. 5. 2021

Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín

2., 3. 6. 2021

14. -16. 6.2 021

Obory vzdělání bez přijímací zkoušky

------------

19. – 21. 5. 2021

 • Každý uchazeč obdrží písemné informace včetně přiděleného registračního čísla popř. pozvánky k JPZ nejpozději do 19. 4. 2021.
 • Výsledky příjímacího řízení budou zveřejněny na webu školy.
 • Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, nepřijatým uchazečům bude zasláno poštou.
 • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.
 • Nepřijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci mohou proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Přijímací řízení proběhne podle kritérií stanovených ředitelkou školy.
 • Další změny jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.

Zkušební schéma


Informace o počtu přihlášených a přijímaných žáků

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení, podmínky a kritéria

Informace k přijímacímu řízení

Sdělení o termínech přijímacího řízení

Přihláška ke vzdělávání (formulář ke stažení)

Letošní ilustrační testy JPZ budou zpřístupněny veřejnosti 11. 1. 2021 na webu  prijimacky.cermat.cz

 

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.