Mapa webu Česky English Deutsch

Křest Výběrové personální bibliografie prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc.

Hlavní stránka / Úvod / Články / Křest Výběrové personální bibliografie prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc.

6.6.2017

Křest Výběrové personální bibliografie prof. MUDr. Josefa Švejcara, DrSc. V letošním roce si připomínáme hned dvě výročí pana profesora Josefa Švejcara. 20. května uplynulo 120 let od jeho narození v roce 1897 a 30. ledna to bylo právě 20 let od jeho úmrtí v roce 1997. Pan profesor zemřel čtyři měsíce před svými nedožitými stými narozeninami. Ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni byla na jaře letošního roku vydána personální bibliografie pana profesora. Dne 1. června byla tato publikace slavnostně pokřtěna na vzpomínkovém slavnostním večeru, který při příležitosti 120. výročí narození pana prof. Švejcara SPŠS a SOŠ prof. Švejcara v Plzni uspořádala. Večera se zúčastnili ředitelé obou organizací, zaměstnanci, za KÚ JUDr. Jaroslava Havlíčková, zástupci partnerských institucí a jako čestný host „kmotra“ knihy paní Giovanna Roklová, dlouholetá rodinná přítelkyně pana profesora a dědička autorských práv na jeho nejznámější knihu Péče o dítě, která vyšla poprvé v roce 1945 a od té doby v 10 přepracovaných vydáních až do roku 2009.

Celá spolupráce obou organizací Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara se Studijní a vědeckou knihovnou má dlouhou a velmi dobrou tradici. Již 16 let se na SPSŠ a SOŠ prof. Švejcara v Plzni vyučuje obor Knihovnické a informační systémy a služby. Při přípravě otevření tohoto studijního maturitního oboru byla požádána Studijní vědecká knihovna o dobrozdání pro vznik tohoto oboru v Plzni, který je zároveň dodnes jediný v Plzeňském kraji a snaží se o nadstandardní propojení výuky s praxí a spolupracuje s řadou paměťových institucí nejen v Plzni, ale v celém Plzeňském kraji. Spolupráce s SVK PK však patří k těm nejvýraznějším a nejširším, zahrnuje praktické stáže studentů 2. – 4. ročníků, exkurze, školení, odborné konzultace či využití studentů jako pomocníků při akcích knihovny. Spolupráce školy a knihovny se ale netýká jen tohoto jediného oboru, jak by se mohlo zdát. Všechny třídy školy všech oborů v prvním ročníku v rámci hodin českého jazyka a literatury navštíví alespoň jednou Studijní a vědeckou knihovnu v Plzni. Je to instituce, která je jim představena jako nejlepší možnost jejich dalšího nejen studijního, ale později i profesionálního růstu. Vždyť práci s informačními zdroji a další aktivity možná budou potřebovat a využívat v jakýchkoliv svých budoucích profesích nebo při studiu na vysokých školách.
Od září loňského roku do dubna roku letošního probíhaly práce spojené s vydáním publikace s názvem: Profesor MUDr. Josef Švejcar, DrSc. – Výběrová personální bibliografie, která je nyní k dispozici v knihovnách.
Na sestavení se na základě společné dohody podílely obě instituce a jejich zaměstnanci:
Za SPŠS a SOŠ paní učitelka Mgr. Andrea Mařáková, která koordinovala činnost obou institucí a podílela se na krátkém životopisu pana profesora, Mgr. Alena Štědrá, která zpracovala kapitolu o vzniku původní rodinné školy a historii čestného názvu uděleného samotným panem profesorem Švejcarem, Mgr. Vladimíra Bezpalcová pak zpracovala pasáž o současné podobě školy. Škola pak financovala tisk publikace a připravila slavnostní křest.
Za Studijní vědeckou knihovnu patří největší dík Mgr. Doležalové, která vypracovala samotnou bibliografii, dohledávala zdroje a ověřovala pravost dostupných záznamů. Koordinaci prací v rámci SVK PK měla na starost Mgr. Martina Košanová, PR manažerka knihovny, SVK zajistila sazbu a přípravu k tisku, také grafický návrh obálky a evidenci publikace v rámci registru ISBN a rozeslání povinných výtisků publikace. 

Autor: Alena Štědrá   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020


Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.