Mapa webu Česky English Deutsch

Předměty profilové části maturitní zkoušky

Hlavní stránka / Škola / Ukončování vzdělávání / Profilová MZ - předměty

Stanovení nabídky předmětů profilové části maturitní zkoušky

Ředitel školy stanovil nabídku povinných a  nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky takto:

Strojírenství
1.      Praktická zkouška (jednodenní), nebo maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí:
  • termín zadání maturitní práce: listopad
  • předměty maturitní práce: odborné předměty podle ŠVP
2.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu stavba a provoz strojů
3.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu strojírenská technologie
4.      Nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, cizí jazyk, ekonomika nejvýše 2 zkoušky 
5.      Výběrová profilová zkouška Matematika+
 
Mechatronika
1.      Praktická zkouška (jednodenní), nebo maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí:
  • termín zadání maturitní práce: listopad
  • předměty maturitní práce: odborné předměty podle ŠVP
2.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu mechatronika
3.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu měření a diagnostika
4.      Nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, cizí jazyk, ekonomika nejvýše 2 zkoušky
 
Mechanik seřizovač
1.      Praktická zkouška (odborné předměty podle učebního plánu)
2.      Písemná zkouška (odborné předměty podle učebního plánu)
3.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu technologie
4.      Nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, cizí jazyk, ekonomika nejvýše 2 zkoušky
 
Mechanik strojů a zařízení
1.      Praktická zkouška (odborné předměty podle učebního plánu)
2.      Písemná zkouška (odborné předměty podle učebního plánu)
3.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu technologie
4.      Nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, cizí jazyk, ekonomika nejvýše 2 zkoušky
 
Veřejnosprávní činnost
1.      Maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí:
  • termín zadání maturitní práce: listopad
  • předměty maturitní práce: odborné předměty podle učebního plánu
2.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu právo
3.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu veřejná správa
4.      Nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky
 
Sociální činnost
1.      Praktická zkouška (jednodenní, odborné předměty podle učebního plánu)
2.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu sociální činnost
3.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu psychologie
4.      Nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky

Informační služby

1.      Praktická zkouška (jednodenní, odborné předměty podle učebního plánu)
2.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu informační procesy
3.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu informační systémy a služby
4.      Nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, dějiny umění nejvýše 2 zkoušky
 
Pedagogické lyceum, zaměření tělesná výchova
1.      Praktická zkouška (vícedenní, odborné předměty podle učebního plánu)
2.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu tělesná výchova
3.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu pedagogika (zahrnuje též učivo z předmětu psychologie)
4.      Nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky
 
Pedagogické lyceum, zaměření humanitní studia
1.      Maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí:
  • termín zadání maturitní práce: listopad
  • předmět maturitní práce: humanistika (volí téma z jedné ze složek předmětu, tzn. dějiny umění, mediální výchova, moderní dějiny)
2.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu humanistika
3.      Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu pedagogika (zahrnuje též učivo z předmětu psychologie)
4.      Nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky

Ing. Rostislav Študent,

ředitel školy

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice

a) 1 – výborný,

b) 2 – chvalitebný,

c) 3 – dobrý,

d) 4 – dostatečný,

e) 5 – nedostatečný.

 

V Plzni dne 27. 9. 2017

Ing. Rostislav Študent,

ředitel školy


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020


Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.