Mapa webu Česky English Deutsch

Autodesk Academia

Hlavní stránka / Škola / Autodesk Academia

Soutěž Autodesk Academia Design

Ve dnech 20. – 21. března 2015 byla SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň pořadatelem celostátní soutěže Autodesk Academia Design. Škola je nositelem statutu Autodesk Academia – Partner pro strojírenství (podrobnosti). 

Článek na AutodeskClubu.

Výsledky - kategorie 2D - žáci

Výsledky - kategorie 3D - žáci

Výsledky - kategorie 3D - učitelé

Pořadí škol

Kompletní zadání

Fotogalerie

Program 21. ročníku
Pátek 20. 3. 2015
 13:00-14:00
 Příjezd, prezence, přivítání, informace  Velká aula školy
 14:00  Soutěž 1. skupina  Učebna PNC a učebna č. 65
   Ubytování 2. skupina  Ubytovací zařízení (SOU elektrotechnické, Plzeň)
 16:00  Soutěž 2. skupina  Učebna PNC
   Ubytování 1. skupina  Ubytovací zařízení (SOU elektrotechnické, Plzeň)
 18:00  Techmania Science Center, 3D planetárium  Techmania Science Center
 20:00  Vyhlášení výsledků  Techmania Science Center
 21:00  Raut  Techmania Science Center
 23:00  Pedagogické nokturno - nepovinné diskusní fórum účastníků  Ubytovací zařízení SOU elektrotechnické, Plzeň)
Sobota 21. 3. 2015
    Snídaně, odhlášení z ubytování  Ubytovací zařízení (SOU elektrotechnické, Plzeň)
 9:30  Pivovarské muzeum 1. skupina  Veleslavínova ul., Plzeň
 9:45  Pivovarské muzeum 2. skupina  Veleslavínova ul., Plzeň 
 11:00  Plzeňský Prazdroj 1. skupina  U Prazdroje 7, Plzeň
 11:15  Prazdroj 2. skupina  U Prazdroje 7, Plzeň
 12:30  Oběd v restauraci Na Spilce  U Prazdroje 7, Plzeň

Autodesk Academia

(převzato ze stránek http://www.c-agency.cz/autodesk-academia).

Autodesk Academia Program je projekt snažící se o zkvalitnění výchovy nové technické generace. Ja založen na soustavné spolupráci naší společnosti Computer Agency o.p.s., vedoucí softwarové společnosti v oblasti návrhu, správy a sdílení digitálních dat firmy Autodesk, s vysokými a středními školami v České i Slovenské republice.

Snažíme se spolu s našimi členy a jejich studenty vytvořit komunitu, která má za cíl integrovat nejmodernější technologie do výuky v oblastech strojírenství, stavebnictví, architektury, infrastruktury a digitálních médií. Uvědomujeme si totiž potřebu zavedení tohoto typu výuky již ve středním vzdělávání a to nejen kvůli potřebám vysokého školství technického typu, ale především pro praxi odborných pracovníků ať středoškolského či vysokoškolského vzdělání.
 
Od roku 2006 se stalo 93 českých a slovenských škol držiteli statutu Autodesk Academia a několik tisíc studentů prošlo technickou výukou s podporou některého softwarového produktu společnosti Autodesk™ pod vedením certifikovaných učitelů. Výchovu nové technické generace podpořily i dílčí projekty v Autodesk Academia Programu, stovky studentů zdokonalují své technické dovednosti na akademických soutěžích pod názvem Autodesk Academia DESIGN, stovky učitelů si pravidelně zvyšují svou odbornou a pedagogickou kvalifikaci na kurzech v autorizovaných školicích střediscích. Pro tvorbu strategie ve vzdělávání je každoročně organizováno setkání pedagogů středních technických škol, vyšších odborných škol, vysokých technických škol a odborníků z praxe na konferenci s názvem Autodesk Academia FÓRUM.

Ukázky žákovských prací ze školního roku 2013/2014

(maturitní práce tř. 4ST, vyučující a vedoucí prací Ing. Věra Brichtová, konzultant Ing. Josef Gruber).
 
Eva Kratochvílová - větrný rotor pro pohon čerpadla pro napájení koní
Sestava rotoru:
 
Simulace obtékání, rozložení tlaků na dvojici lopatek, vznik točivého momentu (program Autodesk Flow Design):
 
Petr Brožík - klikový mechanismus spalovacího motoru
Sestava mechanismu:
 
Pevnostní analýza pístu (Autodesk Inventor Professional):
 
Pro zajímavost analýza v programu Autodesk Simulation Mechanical:
 
(Videa jsou z důvodu objemu dat převedena do formátu gif).

Zajímavosti z historie výuky CAD technologií na plzeňské strojnické průmyslovce

(převzato z almanachu ke 125. výročí založení školy).

Vzpomíná Ing. Vladimír Zajíc, emeritní učitel strojírenských předmětů (kráceno)

Velké změny nastaly po roce 1989, kdy se otevřely hranice nejen geografické, ale i informační. Objevily se první počítače PC, se kterými jsme se teprve učili zacházet. Byl jsem tehdy pověřen napsat učebnici statiky pro 1. ročník s podmínkou odevzdat jí v digitální formě. Tak začala má práce s počítačem. Bylo jenom otázkou času, kdy od psaní textů budeme pomocí počítače přejít i ke kreslení výkresů.

Jako první se ve škole objevil v roce 1992 program DRAFIX CAD. Byl to jednoduchý 2D grafický editor. Musel jsem vynaložit velké úsilí, abych se s ním naučil pracovat. Nikdo v té době neměl sebemenší znalosti v práci s CADy. Dnes to zní úsměvně, ale když jsem zvládl první kótu, která jedním příkazem měla okamžitě dvě šipky a text odpovídající rozměru, prožíval jsem obrovskou euforii. V lednu 1993 jsem vytiskl první výkres a ukázal ho žákům. Hned se jich našlo několik, kteří to chtěli také zkusit, a vznikl jakýsi kroužek konstrukčních prací. Jakmile se svými výkresy pochlubili ve třídě, přišli další, u počítačů pak seděli po dvou, a tak to šlo každé odpoledne po vyučování. Nakreslení výkresu počítačem bylo pro žáky prestižním výkonem a zájem o CADy stále stoupal. Měl jsem klíče od školní budovy a po večerech a víkendech jsem vytvářel databáze strojních součástí (šroubů, ložisek, gufer apod.) pro kreslení sestav. Začínal právě zcela nový obor počítačové podpory konstruování a hlavním motorem bylo nadšení.
 
V roce 1994 škola zakoupila nejrozšířenější program AutoCAD. Byla to šťastná volba, protože firma Autodesk podporovala jeho šíření do škol a prováděla i školení učitelů. Zejména po propojení se strojírenskou nadstavbou PROFI jsme získali mocný nástroj pro konstrukční činnost. Bylo třeba zařadit výuku CADů do osnov, aby se s ní seznámil každý absolvent naší školy. Je zajímavé, že kreslení počítačem se do strojírenských závodů dostávalo až později. Dokonce naši žáci na praxích ve škodovce byli využíváni k překreslování výkresů a radili konstruktérům v práci s programem.
 
S vývojem programů rostly nároky na hardware a byl jsem požádán o projekt nové učebny s moderními programy pro 15 žáků v ceně cca 1 milion Kč! Běžela denně od 7 do 16 h a za rok potřebovala škola učebnu další. Na dnech otevřených dveří byly tyto učebny předmětem největšího zájmu návštěvníků.
 
V té době již směřoval trend v konstruování od 2D kreslení k 3D parametrickému konstruování. Naše škola tento trend zachytila a okamžitě jej zařadila do osnov. Americká firma Autodesk, jejíž programy (Mechanical Desktop a Inventor) jsme používali, pořádala každým rokem celostátní soutěž v konstruování, které se účastnilo cca 35 škol, převážně strojních průmyslovek. Zatímco žáci soutěžili, učitelé se účastnili seminářů a diskusních klubu. Byla to vždy úžasná výměna zkušeností a inspirací ve zcela nové oblasti. Naše škola si tam vydobyla značný respekt. V posledních pěti soutěžích jsem se svými žáky přivážel umístění do 5. místa. Celou první pětku jsme postupně vystřídali s 1. místem nakonec. Bez nadsázky mohu říci, že v této oblasti patřila naše škola k předním v republice.
 
Na strojní průmyslovce jsem učil 33 let a na období, kdy jsem se podílel na zavádění konstruování pomocí počítačů, vzpomínám jako na jedno z nejpřínosnějších.
 
Žáci začali brzy dosahovat značných úspěchů. Uveďme tři příklady, vybrané z příspěvků V. Zajíce do školního zpravodaje.
 
Autodesk Academia Design
Brno 22. - 23. 3. 2000
Pro podporu výuky CAD technologií na středních školách pořádá firma Autodesk již několik let soutěž ve znalostech žáků v tomto oboru. Dříve se soutěžilo jen ve 2D kreslení, v posledních 2 letech se soutěž rozšířila ještě o 2D konstruování a 3D modelování, které se právě na naší škole těší zvýšenému zájmu učitelů i žáků.
 
Pro velký počet soutěžících musela soutěž probíhat ve 2 vlnách a dokonce 3D modelování probíhalo v sousední VUT Brno. Tam měla právě naše školy svého žáka. Jeho úkolem bylo vytvořit za 120 minut sestavu ze 7 součástí, které si musel sám vymodelovat. Nebyla k dispozici žádná nadstavba, takže např. i ložiska musel opatřovat jednotlivými kuličkami a pak všechny součásti sesadit do správné polohy.
 
Náš soutěžící Jan Ruda z 3SB začínal druhého dne v 1. vlně již v 7:30 a byl s prací hotov jako první ve skupině již za 59 minut. Naše ambice na dobré umístění byly tedy vysoké. Ukázalo se však, že ve druhé skupině byli 2 žáci ještě o něco rychlejší a vyšlo z toho krásné 3. místo v celostátní soutěži!
 
Brno 22. - 23. 3. 2001
Již čtvrtý ročník této soutěže, který proběhl v prostorách Integrované střední školy v Brně, umožnil studentům soutěžit ve třech kategoriích. Ve 2D kreslení, 3D klasickém modelování v AutoCADu 2000 a letos poprvé dokonce i ve 3D parametrickém konstruování v programu Mechanical Desktop.
 
V té naši školu reprezentoval žák Daniel Mourek ze třídy 3SA. Ačkoli ho čeká podle osnov parametrické modelování až ve čtvrtém ročníku, seznámil jsem ho s Mechanical Desktopem již počátkem tohoto školního roku na úterních počítačových kroužcích. Protože projevil v této oblasti velký zájem i talent, zadal jsem mu jako jedinému konstrukční cvičení již v tomto programu. Práce dopadla dobře, díky ní získal s programem značné zkušenosti a v soutěži se umístil na nečekaně pěkném 4. místě. Při vyhlašování výsledků tak zaznělo jméno naší školy opět v příznivém světle na celostátní soutěži.
 
Chomutov 21. – 22. 3. 2002
Ve dnech 21. a 22. března 2002 proběhl další ročník celostátní soutěže studentů středních škol Autodesk ACADEMIA DESIGN 2002 ve znalostech CAD technologií, tentokrát ve Střední průmyslové a Vyšší odborné škole v Chomutově.
 
V nejnáročnější kategorii 3D konstruování získal 1. místo žák naší školy Daniel Mourek ze třídy 4SA. Soutěžní úloha měla opravdu vysokou náročnost. Úkolem bylo vytvoření modelu sestavy svěrky parametrickým modelářem Mechanical Desktop. K dispozici měl žák pouze prostorový model jedné části (vytvořený v jiném programu, takže jej nebylo možno do sestavy zařadit) a výrobní výkresy jen některých dílů. Ty musel žák přesně podle kót vymodelovat a ostatní součásti dle vlastního návrhu dotvořit. Jednalo se tedy opravdu o 3D konstruování. Další požadavky přikazovaly některá rozměrová omezení a použití určitých normalizovaných součástí. Nakonec musel žák vytvořit výkres sestavení s dostatečným počtem pohledů a se všemi náležitostmi, tj. kusovníkem a pozicemi. To vše za pouhých 120 minut!
 
Daniel Mourek má se 3D konstruováním značné zkušenosti. Veškerá konstrukční cvičení ve 3. a 4. ročníku prováděl již pouze parametrickým modelováním. Již v loňském roce se v této soutěži umístil na pěkném 4. místě. Z letošního umístění má pochopitelně radost větší. Svých znalostí využil i ve velice kvalitní práci SOČ. Poprvé se setkal s parametrickým modelováním na dnu otevřených dveří naší školy v roce 1997 a to rozhodlo i o jeho volbě studia.

 

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.