Mapa webu Česky English Deutsch

Starší projekty

Hlavní stránka / Projekty / Starší projekty

e-Ants

V rámci programu EU Leonardo da Vinci je řešen projekt European Automations Network of Training-Systems (e-Ants). Projekt, který byl schválen a jako jeden z mála není finančně krácen, je zpracováván společně s odbornými školami v německém Ambergu (Státní učňovská a odborná škola - BSA) a EDV Wiesau. Jedním z hlavních výstupů projektu (řešení projektu se zúčastní žáci oboru Mechatronika) jsou společně vyráběné roboty. Hlavním organizátorem a autorem projektu za SPŠS, Plzeň je Ing. Petr Hlávka, na jednotlivých částech projektu participují další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Ve školních rocích 2007/2008 a 2008/2009 se postupně uskutečnily třítýdenní pobyty žáků z Ambergu a Wiesau na naší škole a našich žáků v Ambergu. Žáci společně pracovali mj. na modelech třídícího automatu a jeřábového robotu (s ovládáním na dálku prostřednictvím internetu), poznávali život v sousední zemi a zdokonalovali komunikaci v angličtině. Projekt e-Ants podpořil v rámci grantu Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních programů Krajský úřad Plzeňského kraje částkou 20 000 Kč. Na základě realizace projektu obdrželi někteří žáci Europass.

Další podrobnosti

Spoluúčast školy na projektu Polis

V rámci spolupráce se společností Člověk v tísni, o. p. s., byl v listopadu 2007 úspěšně dokončen projekt Problematika sociální exkluze ve středoškolské výuce, na němž se podílely Mgr. Harmadyová, Mgr. Koubková, Ph.D. a PhDr. Sedlecká společně s Ing. Roubalovou a žáky tříd 3 ME a 3 TL. Studenti nejprve shromáždili a pod vedením pedagogů vybrali z denního tisku články o předem definovaných skupinách (Romové, cizinci) či lokalitách (např. Strážnická ulice). Ty pak byly doplněny o teoretické informace, didaktickou část a o fotografie ze sociálně vyloučených oblastí, jež se podařilo získat prostřednictvím neziskových organizací, které v této oblasti působí v Plzni. (Na oplátku putovaly do plzeňských lokalit hračky, knihy a různé další prostředky ke smysluplnému trávení volného času, které shromáždili žáci i učitelé školy v rámci dobrovolné sbírky. Je třeba upřímně poděkovat především kolegyním Špalové a Sekyrové, které projevily opravdu nadprůměrnou ochotu pomoci). Celý materiál byl po odzkoušení ve třídách zpracován do tištěné i elektronické podoby, čímž vznikla učební pomůcka, která je k dispozici i vyučujícím z ostatních škol.

Projekt Realizace centra praktického vyučování při Střední průmyslové škole strojnické, Plzeň

Cílem projektu, který byl součástí Společného regionálního operačního programu, bylo vytvoření moderního centra praktického vyučování na krajské úrovni, s důrazem na rozvoj materiálního vybavení vzdělávacího zařízení, vyšší uplatnění absolventů díky vzdělávacím schopnostem v práci na moderním zařízení, které odpovídá požadavkům potenciálních zaměstnavatelů v oblasti strojírenství.

Celkové náklady projektu činily 28 mil. Kč, přičemž příspěvek ze strukturálních fondů EU tvořil 80 %, 8 % byl příspěvek ze státního rozpočtu a 12 % z rozpočtu krajského. Prostředky byly využity na pořízení NC obráběcích strojů, klasických obráběcích strojů a příslušenství, svařovací techniky, nářadí a měřidel.

Centrum praktického vyučování bylo vytvořeno za aktivní podpory Plzeňského kraje, který budovu Centra pro školu odkoupil a následně zrekonstruoval, takže od zahájení školního roku 2006/2007 zde probíhá praktické vzdělávání. Význam Centra praktického vyučování kromě vzdělávání vlastních žáků a jejich produktivní činnosti spočívá ještě v oblastech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků firem a vzdělávacích kurzů. Centrum bylo slavnostně otevřeno 16. 11. 2006.

Příklady starší projektové činnosti

Projekty SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) 2005-2006

  • Metodická pomůcka pro výuku CAD systémů na SOŠ a SOU
  • Počítačem podporovaná výroba zakomponovaná do výuky

Projekty SIPVZ 2006-2007

  • Využití prostředků ICT ve výuce matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie na SPŠ
  • Intranet jako nástroj sdílení elektronických podkladů pro výuku
  • Metodická pomůcka pro výuku CAM na SOŠ

Mezinárodní projekt Comenius „Jak být ekologickou školou“

Projekt koordinovala za českou stranu Mgr. Marie Mádlová

Co je program Comenius?

Projekt připravují společně 2 vzdělávací instituce ve 2 zemích EU. Cílem jazykového projektu je zlepšení komunikačních schopností v cizím jazyce, konkrétně v anglickém, prohloubení jazykových znalostí a poznávání odlišných kultur. Nedílnou a hlavní součástí projektu je výměna skupiny studentů na minimálně 14 dní. Výsledkem celoroční společné práce na projektu je výsledný produkt vydaný v angličtině a jazycích obou zúčastněných partnerů. Součástí projektu je 20hodinová jazyková příprava jazyka druhého partnera pro žáky, veřejnost, rodiče apod.

Náš projekt

Název Jak se stát školou "eko" přátelskou? anglicky zní mnohem přirozeněji How to be an eco friendly school? Partnerská škola: Technický a Obchodní institut F. A. Bonelli (Instituto Tecnico Commerciale F. A. Bonelli) ve městě Cuneo v Itálii. Jedná se o střední školu (studenti 14-18 let) odborně zaměřenou na oblast využití a tvorby softwaru v různých technických a obchodních oborech. Cuneo je známé historické město v severozápadní Itálii mezi Alpami a mořem, cca 70 km od Turína.

Stručný obsah a program projektu

Návrh projektu jsme připravili pro studenty 3. ročníku 3TL. V přípravném období byly navázány kontakty s italskými studenty a jejich školou prostřednictvím elektronické pošty a dalších možností elektronické komunikace, uskutečnily se výměnné návštěvy koordinátorů a byly zahájeny práce a výzkum zadaného tématu týkajícího se ekologie, a to zejména nakládání s odpady všeho druhu ve škole a možnosti zlepšení. Začali jsme se také učit základní fráze italštiny. V zimě a na jaře 2006 proběhly postupně 14 denní výměnné pobyty, při kterém se studenti zapojovali do školní práce a zpracovávali výsledky svého výzkumu do finálního produktu (elektronická prezentace projektu a ekologický kalendář).

Hlavní význam celého projektu spočíval v tom, že studenti používali angličtinu v běžných situacích, spojovali jazyk s konkrétní činností a praxí i v jiných předmětech a při společné práci s cizinci. samozřejmě velký význam má i poznání italské kultury, školství, způsobu života a navázání kamarádství s vrstevníky v evropské zemi.

Postřehy z italské školy (M. Mádlová, převzato ze Zpravodaje SPŠS, leden 2006)

Škola v italském Cuneu patří k nejprestižnějším v dané oblasti, zajišťuje vzdělání ve třech hlavních programech (počítače, ekonomika a jazyky) pro téměř tisíc 14- 19 letých žáků. Organizace vyučování a vzdělání se příliš neliší od našeho školství, studenti mají týdně 30-36 hodin teorie a praxe v odborných učebnách (od pondělí do soboty). Souvislou praxi vykonávají v době letních prázdnin – 20 pracovních dní. Velmi přísný je systém zkoušení – každý měsíc předem oznámené 1 zkoušení ústní a 1 písemné a na konci šk. roku začátkem června zkoušky ze všech vyučovacích předmětů. Maturita je vypisována z nejméně 6 předmětů. Díky tomuto poměrně přísnému testování mají žáci i jejich rodiče velký respekt ze školy a povinností. V době vyučování je ve třídách slyšet hlasité povídání, výkřiky, poznámky, typický italský temperament se projevuje také v ohnivých diskusích učitelů a žáků o přestávkách ve všech prostorách školy.

Seznámila jsem se se studenty, kteří k nám na jaře přijedou na výměnu. Od prvního okamžiku byli velmi bezprostřední, okamžitě se snažili komunikovat, zajímali se o život u nás, svoje kamarády v projektu. Jejich angličtina samozřejmě nebyla úplně bezvadná, ale prokázali velmi dobrou schopnost komunikace. Mohla jsem se ujistit, že budoucí výměnu a celý její program berou vážně a těší se na spolupráci a vzájemné návštěvy. S velkou chutí se pustili i do základů češtiny a a reálií, ale hlavně je zajímala česká kuchyně.

Náš projekt je zaměřen na ekologii. Po této stránce je italská škola vybavena velmi dobře, zavedla třídění některých odpadků a odpadů , někteří žáci dokonce přinášejí baterie, cartridge a jiný speciální odpad ze svých domovů , kde nemají speciální kontejnery. Věřím ,že jedním z pozitivních výsledků našeho projektu může být změna organizace ve sběrovém hospodářství i na naší škole.

Po vyučování jsem poznávala město, jeho tradice, památky a okolí. Myslím, že během našeho 14 denního pobytu budeme mít opravdu bohatou programovou nabídku: Výlety do Turína, Janova, do Přímořských Alp, svérázných vesniček v údolích, mořského pobřeží a samotného Cunea a jeho zajímavostí.

Pokračováním příprav na výměnný pobyt byla návštěva paní Eldy Giraudo v našem městě a škole. Po prohlídce školy se seznámila se s možnostmi, jak využít ICT techniku ke zlepšení komunikace mezi žáky obou škol, v jakém prostředí a s jakými prostředky budou pracovat na projektu a jeho produktech (díky ing. Roubalové a ing. Gruberovi). Paní Giraudo pracovala se studenty 3L , kterým přibližovala italštinu a některé zvláštnosti a zajímavosti jejich oblasti. Také navštívila 4 další třídy při hodině ANJ a anglicky hovořila o své zemi a životě.

Obě návštěvy se staly velkou inspirací pro všechny , kdo se podílejí na projektu Comenius, pro ostatní učitele a žáky obou škol.

Ke stažení – bulletin projektu


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.