Mapa webu Česky English Deutsch

Modernizace výuky programování CNC strojů, č. projektu CZ.1.14/2.4.00/19.02587

Hlavní stránka / Projekty / ROP - CNC

Název projektu: Modernizace výuky programování CNC strojů, č. projektu CZ.1.14/2.4.00/19.02587

Název školy: Střední průmyslová škola strojnická
a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň

Klatovská 109, Plzeň, 301 00, IČ: 69457425

Tento projekt Modernizace výuky programování CNC strojů, č. projektu CZ.1.14/2.4.00/19.02587 je spolufinancován Evropskou unií.

Srpen 2017

Další rok udržitelnosti projektu uplynul ke konci července 2017.

Září 2016

Proběhlo první monitorovací období, ve kterém byly udrženy všechny deklarované indikátory platné k vyúčtování žádosti o dotaci.

Ukončení projektu

Ke dni 30. 6. 2015 byl fyzicky ukončen projekt Modernizace výuky programování CNC strojů č. CZ.1.14/2.4.00/19.02587 podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP jihozápad. Byly zakoupeny reálné a simulační CNC stroje, které společně s novým hardwarovým a softwarovým vybavením budou sloužit ke zvýšení dovedností žáků strojírenských oborů v oblasti programování CNC strojů. Dále byl v rámci projektu nakoupen 3D souřadnicový měřící CNC stroj pro proměřování součástí. Nové vybavení ve výuce umožní absolventům rozšířit jejich uplatnění v moderních výrobních firmách a spojit teorii se současnou požadovanou praxí. Partnery projektu byla Západočeská univerzita v Plzni, fakulta strojní, katedra technologie obrábění a Doosan Škoda Power. Partneři se na projektu podílejí i po ukončení projektu především svým odborným dohledem po stránce technické a technologické, informovaností studentů o aktualitách vztahujících se k předmětu podpory. Do Doosan Škoda Power také chodí řada studentů na odbornou praxi, tudíž je možné propojit teoretické znalosti a ověřit si dovednosti získané ze simulačních strojů v reálném podniku. Oba partneři na svých pracovištích zajišťují publicitu projektu.

 


Starší příspěvek:

Uzavření první etapy projektu

V současné době probíhá dokončení první etapy projektu Modernizace výuky programování CNC strojů č. CZ.1.14/2.4.00/19.02587 podpořeného z evropského fondu pro regionální rozvoj ROP jihozápad. V rámci této etapy došlo k vybudování datové sítě v objektu Centra praktického vyučování a k pořízení potřebné ICT techniky. Byla tedy pořízena IT technika pro učebnu soustružení v hlavní budově školy stejně tak jako technika pro učebnu v CPV. S jejím zprovozněním se počítá během letních prázdnin, kdy od září bude nasazena k výuce. Dále byly pořízeny mobilní pracovní stanice pro učitele, které usnadní a zefektivní přípravu učitele na výuku. I tyto budou distribuovány na konci letních prázdnin. Během letních prázdnin také dojde k zprovoznění datového mostu mezi CPV a hlavní budovou školy, kdy žáci i učitelé budou moci bez problému migrovat strojírenské výkresy v elektronické podobě mezi hlavní budovou školy a CPV bez využití externích migračních nástrojů online. Tento záměr výše uvedeného projektu zvýší komfort a efektivitu práce studentů.
 
Dále se připravuje zadávací řízení k veřejné zakázce na nákup CNC strojů a specializovaného CAD/CAM/CAE software. Předpokládaný termín dodání těchto strojů a software je na podzim 2014. Po pořízení dojde k nasazení specializovaného software na již dodanou a distribuovanou IT techniku a ke zprovoznění pořízených strojů. Tím dojde k naplnění cílů projektu a k jeho dokončení.

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.