Mapa webu Česky English Deutsch

Akce projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVVV / Podpora odb. vzdělávání v PK / Akce projektu Podpora odborného vzdělávání v PK

Letní škola pro žáky ZŠ

Ve dnech 17. 8. až 21. 8. 2020 proběhl  již 6. ročník  „Letní školy pro žáky ZŠ“. Ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými pracovišti na FST a FAV ZČU v Plzni byl pro zájemce (12 žáků  2. stupně ZŠ z Plzeňského regionu) opět připravený pestrý program se zaměřením na vědu a výzkum v moderních technických oborech.  Letošní program byl tematicky zaměření na studium mikrostruktury technických materiálů a na autonomní roboty a kybernetiku.

(Anton Florek)

Exkurze ve firmě Streicher

Dne 16. 5. 2019 navštívila třída 3STB výrobní podnik Streicher, spol. s r.o., Štěnovice za doprovodu pedagogů Ing. Anny Soukupové a Ing. Jiřího Slavíka. Úvodem žáci vyslechli informativní přednášku o výrobní náplni a používaných technologiích. Firma vyrábí speciální zařízení pro široké spektrum oborů. Většinou se jedná o vakuové nebo přetlakové komory pro tavící pece, odlévání kovů, destilaci, povlakování různých materiálů atd. Většina výrobků je z nerezové oceli. Autoklávy odolávající velkým silám jsou z dvouvrstvých plechů. Většinou vnitřní vrstva, která je exponována chemicky, je antikorozní, a vnější, silnější plech je z normální uhlíkové oceli. Oba materiály jsou plošně svařeny výbuchem, což se provádí v opuštěných dolech. Naši žáci viděli různé CNC stroje při práci a průvodci jim přímo v provozu vysvětlili způsoby svařování CO2, MIG, MAG a TIG. Velice zajímavý byl pohled na obrovskou vakuovou komoru pro český výzkum. Toto zařízení bude zkracovat délku laserového paprsku a současně zahušťovat jeho energii do obrovského výkonu ve velice krátkém časovém okamžiku. Exkurze byla přínosem pro výuku předmětu strojírenská technologie a všem se velice líbila. Proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Žáci 3STB pozorně sledují výklad ředitele podniku.

 

(Ing. Jiří Slavík)

Jiří Slavík

Dne 29. 4. 2019 navštívili žáci tříd 2STA a 3STA v doprovodu učitelů P. Maškové a J. Grubera uhelnou elektrárnu TUŠIMICE. Elektrárna splňuje nejpřísnější evropské normy na vypouštění emisí. Do ovzduší neuniká žádný popílek a je dokonale odsířena. Žáci viděli zařízení na přípravu paliva a jeho sušení v kotli před vlastním spálením, sklad sádry po odsíření a odlučovače popílku. Velice zajímavá byla návštěva vnitřku chladící věže za provozu. Ze střechy elektrárny, kam žáky vyvezl výtah, byl nádherný výhled na okolní krajinu a rekultivovaný důl po těžbě uhlí. Získané poznatky žáci využijí u ústní maturity. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 22. 3. 2019 proběhla v aule SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109 motivační přednáška, kterou vedl Miroslav Hrách, obchodní zástupce firmy Hofmeister s.r.o., Daimlerova 1148/9,30100 Plzeň 3.  Studenti byli informováni o možnostech zaměstnání a profesního růstu v tomto podniku. Přednášky se zúčastnily třídy 4STA a 4STB. Přednáška byla organizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“,reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Pavel Steininger

Dne 17. 12. 2018 navštívila třída 3STB jadernou elektrárnu Temelín. Dozor zajišťovali učitelé P. Steininger a M. Škoula. Prohlídka začala v informačním středisku promítnutím krátkého filmu a prohlídkou expozice věnované výrobě elektřiny pomocí jaderné energie. Postupně jsme se seznámili s vodním hospodářstvím elektrárny, navštívili halu s parními turbínami a vystoupali do nejvyšších pater elektrárny, kde nám průvodce popsal účel a funkci jednotlivých okolních budov. Po přibližně dvouhodinové prohlídce elektrárny naše exkurze skončila. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 5. 12. 2018 proběhla na FS ZČU motivační přednáška, kterou vedl Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ze Západočeské Univerzity v Plzni - Fakulta strojní, Katedra materiálů a strojírenské metalurgie, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň – Bory. Studenti byli informováni o možnostech oborového studia na FS ZČU se zaměřením na materiály a strojírenskou metalurgii. Přednášky se zúčastnila třída 4STB. Pedagogický dohled zajišťovali vyučující: Kolovský Jiří, Slavík Jiří a Florek Anton. Přednáška byla organizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 5. 12. 2018 navštívila třída 4STB laboratoře ZČU v doprovodu učitelů J. Slavíka, A. Florka  a J. Kolovského.  Žáci navštívili laboratorní pracoviště s odborným výkladem, např.: pracoviště nedestruktivních zkoušek materiálů, pracoviště s korozní komorou, laboratoř pokovování a svařovací pracoviště. Exkurze byla přínosem pro žáky ve smyslu motivace, kam po škole na VŠ. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 28. 11. 2018 proběhla v aule SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109 motivační přednáška, kterou vedl Ing. Michal Prát specialista firmy ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň. Studenti byli informováni o možnostech zaměstnání a profesního růstu v tomto podniku. Přednášky se zúčastnily třídy 2ME, ASTA a 2STB. Přednáška byla organizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Anna Soukupová

Dne 9. 11. 2018 navštívila třída 3OKB  firmu Pilsen Steel. Pedagogický dohled zajistila A. Soukupová. Žáci byli provedeni výrobnou oceli, slévárnou a velkou kovárnou s náležitým výkladem pracovníka firmy. Exkurze byla velmi přínosná, protože žáci viděli výrobu, kterou znali jen teoreticky a při praxích se s touto technologií nesetkali. Byla ovšem škoda, že v této době firma Pilsen Steel pracovala v omezeném útlumovém režimu, takže jsme nemohli vidět všechno. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 5. 11. 2018 navštívila třída 3MSB firmu NOVEM Car interior Design, k.s., sídlem Město Touškov za doprovodu učitelů J. Diviše a J. Dobrého. Žáci byli seznámeni s výrobou dřevěných dekorativních prvků do luxusních

 

osobních automobilů. Příklad výrobku: tenkostěnný hliníkový odlitek palubní desky osobního automobilu je polepen silnou mahagonovou dýhou s průzračným hlubokým lakem a přesné obrobení je provedeno na CNC strojích. Výrobky firmy kombinují nejcennější suroviny s nejnovější technologií a zpracováním. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Anna Soukupová

Dne 26. 10. 2018 absolvovali žáci třídy 3OKB exkurzi do plzeňské firmy CHRIST CAR WASH za doprovodu třídní učitelky Anny Soukupové. Na začátku proběhla presentace firmy. Hlavním výrobním programem je výroba mycích linek pro automobily. Firma provádí výrobu převodovek a elektromotorů, dělení materiálu laserovým paprskem, obrábění, svařování a finální montáž zařízení. Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva MSV Brno 2018

Dne 3. října 2018 se žáci naší školy (třídy 3STA a 3STB), učitelé technických předmětů a žáci partnerských škol (2. ZŠ Plzeň, 31. ZŠ Plzeň,34. ZŠ Plzeň, Základní škola Štěnovice) zúčastnili jubilejního 60. ročníku MSV v Brně. Exkurze byla pořádána v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. Účelem návštěvy MSV Brno 2018 byla prohlídka expozic strojírenských firem a získání nejnovějších trendů zejména v oblasti technologie, CAD – CAM systémů a měřící techniky, 3D tisk. Velmi zajímavé byly expozice např. firem: FELIX printers, HEIDENHAIN s.r.o., FRONIUS Česká republika s.r.o., FlexInspect – Buňka s robotem IRB 1200 Nová řadu standardizovaných 3D Inspekčních robotických systémů pro přesné a efektivní 3D měření, ATES spol. s r.o. CZ - Unikátní flexibilní, teleskopické a konfigurovatelné dopravníky. Velmi zajímavá byla také replika sochy T. G. Masaryka frézovaná přímo před zraky návštěvníků robotem. Magnetem veletrhu byly také krásné prvorepublikové karoserie.

(Ing. Petra Mašková)

Jiří Slavík

Dne 12. 9. 2018 absolvovali žáci třídy 3OKA exkurzi do plzeňské firmy CHRIST CAR WASH za doprovodu třídního učitele Jiřího Slavíka. Na úvod proběhla přednáška o historii firmy a o výrobní náplni. Nosný program tvoří hlavně myčky pro nejrůznější druhy dopravních prostředků. Spektrum výrobků je velmi široké. Vlastní výroba zahrnuje i převodovky, elektrorozvaděče a elektromotory, které jsou montovány do finálních výrobků. Žáci viděli výrobu od dělení materiálu laserovým paprskem, přes svařování roboty, až po finální montáž myček a jejich povrchovou úpravu. Firma používá jak klasickou ocel, tak nerez ocel a hliník. Zajímavá byla výroba ozubených kol odvalovací frézou načisto. Exkurze se žákům i učiteli velice líbila. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 28. 6. 2018 absolvovali žáci třídy 2OKa exkurzi do plzeňské firmy Hofmeister s.r.o. za doprovodu třídního učitele Jiřího Slavíka. Úvodem si žáci vyslechli přednášku od vedoucího pracovník o historii firmy a pak následovala prohlídka provozu s odborným výkladem vedoucího výroby. Nosným programem je výroba nástrojů a nářadí a ostření otupených nástrojů. Nástroje vyrábějí buď z tvrdokovů, nebo je osazují řeznými destičkami. Konečnou operací je nanesení otěruvzdorné vrstvy na povrch nástroje. Vrtáky a frézy opracovávají na pětiosém CNC obráběcím centru, ale používají též starší stroje. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 28. 6. 2018 absolvovali žáci třídy 2MSA exkurzi do plzeňské firmy CHRIST CAR WASH za doprovodu třídního učitele M. Škouly. Na úvod proběhla přednáška o historii firmy a o výrobní náplni. Nosný program tvoří hlavně myčky pro nejrůznější druhy dopravních prostředků. Spektrum výrobků je velmi široké. Vlastní výroba zahrnuje i převodovky, elektrorozvaděče a elektromotory, které jsou montovány do finálních výrobků. Žáci viděli výrobu od dělení materiálu laserovým paprskem, přes svařování roboty, až po finální montáž myček a jejich povrchovou úpravu. Firma používá jak klasickou ocel, tak nerez ocel a hliník. Zajímavá byla výroba ozubených kol odvalovací frézou načisto. Exkurze se žákům i učiteli velice líbila. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Marie Mašková

Dne 27. 6. 2018 navštívili žáci třídy 3STA v doprovodu učitelů M. Hůrky a M. Maškové firmu VALUE 4 INDUSTRY, která sídlí na Bílé Hoře v Plzni. Žáci si nejprve prohlédli oddělení technologie a konstrukce a seznámili se s programy CATIA V4, V5 a s programem Solid-works. Firma používá jak klasické stroje, tak CNC a 3D měřící centrum. Některé stroje jsou obsluhovány roboty. Žáci viděli výrobu lisovacích a pěnovacích nástrojů pro výrobu exteriérů a interiérů automobilů. Velice zajímavá byla i technologie na řezání vodním paprskem. Získané informace pomohou našim žákům se studiem jejich oboru. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 27. 6. 2018 absolvovali žáci třídy 2STA exkurzi do plzeňské firmy CHRIST CAR WASH za doprovodu učitelů I. Tomáškové a J. Grubera. Na úvod proběhla přednáška o historii firmy a o výrobní náplni. Nosný program tvoří hlavně myčky pro nejrůznější druhy dopravních prostředků. Spektrum výrobků je velmi široké. Vlastní výroba zahrnuje i převodovky, elektrorozvaděče a elektromotory, které jsou montovány do finálních výrobků. Žáci viděli výrobu od dělení materiálu laserovým paprskem, přes svařování roboty, až po finální montáž myček a jejich povrchovou úpravu. Firma používá jak klasickou ocel, tak nerez ocel a hliník. Zajímavá byla výroba ozubených kol odvalovací frézou načisto. Exkurze se žákům i učiteli velice líbila. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Martin Škoula 

Dne 27. 6. 2018 navštívily třídy 2MSA a 1ZA firmu NOVEM Car interior Design, k.s., sídlem Město Touškov za doprovodu učitelů M. Škouly a H. Hamouzové. Žáci byli seznámeni s výrobou dřevěných dekorativních prvků do luxusních osobních automobilů. Ať už se jedná o materiál, technologii nebo design -  výrobky firmy kombinují nejcennější suroviny s nejnovější technologií a zpracováním. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 27. 6. 2018 navštívili žáci tříd 2OKA a 2STB v doprovodu učitelů J. Slavíka a P. Steiningera uhelnou elektrárnu TUŠIMICE. Elektrárna splňuje nejpřísnější evropské normy na vypouštění emisí. Do ovzduší neuniká žádný popílek a je dokonale odsířena. Žáci viděli zařízení na přípravu paliva a jeho sušení v kotli před vlastním spálením, sklad sádry po odsíření a odlučovače popílku. Velice zajímavá byla návštěva vnitřku chladící věže za provozu. Ze střechy elektrárny, kam nás vyvezl výtah, byl nádherný výhled na okolní krajinu a rekultivovaný důl po těžbě uhlí. Jelikož nám počasí přálo, máme pěkné zážitky z exkurze. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Anna Soukupová

Dne 27. 6. 2018 absolvovali žáci třídy 2OKB exkurzi do plzeňské firmy Hofmeister s.r.o. za doprovodu třídní učitelky Anny Soukupové. Nejdříve si žáci vyslechli krátkou prezentaci firmy a pak následovala prohlídka provozu s odborným výkladem vedoucího pracovníka firmy. Firma se zabývá zejména strojním obráběním, výrobou nástrojů a nářadí, servisem (ostřením) nástrojů, úpravou povrchu omíláním a pískováním a dalšími technologiemi. Zvlášť zajímavý je výzkum a vývoj laserového mikroobrábění Žáci se seznámili s možnostmi svého dalšího uplatnění po vyučení a setkali se tam i se svými staršími spolužáky, kteří tam již pracují. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Petr Vlček

Dne 27. 6. 2018 navštívila třída 3STA v doprovodu učitele P. Vlčka a A. Florka laboratoře ZČU. Žákům se dostalo odborného výkladu v těchto laboratořích: laboratoř na svařování (plasty, kovy), laboratoř defektoskopie, laboratoř rozpoznávání a určení kvality slitin a laboratoř pokovování. Exkurze byla přínosem pro žáky ve smyslu motivace, kam po škole na VŠ. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Jiří Slavík

Dne 21. 6. 2018 navštívila třída 3STB v doprovodu učitelů I. Macnerové a J. Reguly jadernou elektrárnu Temelín.

Prohlídka začala v informačním středisku promítnutím krátkého filmu a prohlídkou expozice věnované výrobě elektřiny pomocí jaderné energie. Žáci se seznámili s vodním hospodářstvím elektrárny, navštívili halu s parními turbínami a generátorem elektrické energie a vystoupali do nejvyšších pater elektrárny, kde jim průvodci popsali účel a funkci jednotlivých okolních budov. Žáci mohou získané poznatky využít při ústních maturitách. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“,    reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.