Mapa webu Česky English Deutsch

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVVV / Podpora odb. vzdělávání v PKAkce projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
Kroužek 3D modelování a 3D tisku

Projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a maximální výše dotace je stanovena na 87 152 623,71 Kč. Realizace spadá do období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2020.

Projekt řeší komplexní rozvoj odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Realizovány budou aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, motivační aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání, proběhnou semináře a workshopy pro rozvoj kariérového poradenství a čtenářské a matematické gramotnosti a budou dovybaveny odborné učebny na zapojených středních školách. Naše škola je do projektu zapojena jako jedna ze 14 středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem (celkový rozpočet partnera 5 231 114 Kč). Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 71 základních a 13 mateřských škol v plzeňském regionu.

V rámci podpory polytechnického a odborného vzdělávání se škola zaměří jednak na modernizaci několika odborných učeben a dále na motivační aktivity směrem k žákům naší školy i žákům základních škol. V rámci projektu budou realizovány kroužky:

  • Kroužek 3D tisku a 3D modelování
  • Ucelený blok aktivit zaměřených na technické vzdělání ve spojení s profesním uplatněním pro ZŠ
  • Soutěž v technické dovednosti pro žáky ZŠ
  • Kroužek technického kreslení
  • Kroužek objektového programování
  • Kroužek robotiky
  • Kroužek programování CNC
  • Ucelený blok aktivit zaměřených na technické vzdělání ve spojení s profesním uplatněním pro SŠ

Samozřejmostí je také rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků, ke kterému bude docházet v inovovaných učebnách, v průběhu motivačních aktivit i v rámci odborných setkávání s pedagogy jiných škol (síťování).

Ve spolupráci se ZČU proběhne soutěž robotiky. Plzeňský kraj bude také pořádat kempy pro žáky středních, základních a mateřských škol, které budou nabídnuty i žákům z ostatních škol, které nejsou zapojeny do projektu. Letní kempy budou zaměřené na polytechnické vzdělávání, výuku odborného německého jazyka, robotiku a podnikavost.

Dojte také k posílení kariérového poradenství na škole díky vytvoření dvou nově vytvořených pozic kariérového poradce a také zejména formou informační, metodické a materiálové podpory pedagogických pracovníků. Podpora kariérového poradenství v průběhu projektu bude probíhat prostřednictvím několika dílčích aktivit, např. formou seminářů pro ředitele partnerských středních škol či semináře na téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Jedním z cílů projektu je také rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Na škole v souvislosti s tím proběhnou workshopy a motivační aktivity k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti u žáků středních škol a základních škol. Pro žáky naší školy budeme realizovat kroužek Aplikovaná matematika pro žáky SŠ a kroužek Limituj, derivuj, integruj se zaměřením na oblast diferenciálního a integrálního počtu. Pro žáky ZŠ budeme realizovat Kroužek matematiky pro ZŠ, ve kterém se žáci připraví na zvládnutí náročných požadavků v oblasti matematické gramotnosti, které budou dále využívat v technických předmětech.


Projekt podpořila společnost Embarcadero (vybavení učebny pro programování)


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.