Mapa webu Česky English Deutsch

Projekt Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVVV / Cesta k rozvoji


Naše škola realizuje v průběhu roků 2017, 2018 a 2019 (od 1.9.2017 do 31.8.2019) projekt „Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara”, který je spolufinancován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

publicita

Název programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:

02_16_035

Název výzvy:

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Název projektu:

Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008000

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání může naše škola realizovat projekt „Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara”, jehož rozpočet je 852.000,- Kč bez DPH, přičemž naše škola získá podporu 100% - a to z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu "Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara " je podpora naší školy v oblasti personální, prostřednictvím poskytnuté dotace na rozvoj kariérového poradnetství, spolupráci se zaměstnavateli, dále na další vzdělávání našich pedagogických pracovníků, na aktivity vedoucí k prevenci školního neúspěchu našich žáků a na podporu propojování teoretického vyučování s praxí prostřednictvím podpory zapojování odbnorníků z praxe do výuky na naší škole. Podpora bude poskytnuta i na vzájemnou spolupráci pedagogických pracovníků a jejich vzájemné propojování a přípravu společné mezipředmětové výuky.

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 si velice váží této pomoci Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje za její podporu.

V současné době je projekt ve fázi realizace prvního plánovaného roku. Po skončení prvního roku realizace budou na stránkách uveřejněny naplněné cíle a výstupy z první fáze realizace projektu.


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019


Všechna práva vyhrazena © 2019 NETservis s.r.o.