Mapa webu Česky English Deutsch

CZ.1.07/3.2.02/03.0017 Vzdělávací kurzy v oboru technologie výroby plastů a plastových dílů

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVK / CZ.1.07/3.2.02/03.0017

Grantový projekt OPVK, r.č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0017

Název: Vzdělávací kurzy v oboru technologie výroby plastů a plastových dílů
Doba trvání: 01. 03. 2012 - 28. 03. 2015   (36 měsíců)
 
Ukončení projektu
Realizace projektu byla ukončena ke 28.2.2015. Byly vytvořeny čtyři výukové programy:
  1. TECHNOLOG VÝROBY PLASTŮ - 5 dní
  2. KURZ PRO ŘÍDÍCÍ  PRACOVNÍKY VE VÝROBĚ PLASTŮ - 3 dny
  3. INOVACE VE VÝROBĚ  PLASTŮ, NOVÉ TRENDY V MATERIÁLECH - 1 den
  4. KURZ PRO MANAŽERY KVALITY VE VÝROBĚ PLASTŮ - 1 den

Prezenční formou pilotně vyškoleno celkem 32 účastníků.


Starší informace 

  
   Prezentace pdf
Další informace najdete také na http://neduchal.cz/eduplast
A) CÍLE PROJEKTU, KVANTIFIKACE :
Vytvoření 4 vzdělávacích programů (jeden základní a dva specializované pro technology a jeden pro řídící a technické pracovníky) s obsahovým zaměřením na znalost materiálů, znalosti a dovednosti moderních technologií plastů, znalost pracovních postupů ve výrobě plastových výrobků, rozpoznání vad plastových dílů a jejích eliminace. sledování kvality, ekonomika výroby a obchod v oboru plastů.
 
POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT:
- vypracování metodik pro čtyři vzdělávací kurzy
- příprava výukových textů a prezentací včetně kontrolních testů
- příprava výukových filmů a animací
- příprava názorných pomůcek a posterů
- vyškolení lektorů a pilotní ověření vzdělávacích kurzů
- evaluační hodnocení korekce obsahu vzdělávacích kurzů
 
Cílové skupiny:
1. cílová skupina   - 4 vyškoleni lektoři vzdělávacích kurzů
Lektoři absolvují školení metodik vytvořených v rámci klíčové aktivity 01 a dále absolvují v současné době jediný dodavatelský kurz v námi řešené problematice výroby plastů. Následně budou zapojeni do přípravy vzdělávacích kurzů, do průběhu pilotní výuky a také do jejího hodnocení
 
2. cílová skupina   -   32 účastníků proškolíme ve čtyřech vzdělávacích programech
V rámci prvního cyklu čtyřech pilotních kurzů 16 účastníků po 4 v každém vzdělávacím programu. Dalších 16 účastníku po provedení korekcí vzdělávacích programů v rámci druhého cyklu pilotního ověřování. Motivační faktory pro vstup účastníku z řad zaměstnanců oslovených firem do pilotní výuky budou - kvalitní vzdělávací programy, individuální přístup lektorů umožňující minimální počet účastníku v jednotlivých kurzech a nezpoplatnění pilotní výuky. Účastníci kurzů dostanou pro motivaci dokončit výuku na konci každého kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

B) Administrativní  řízení a organizace  projektu:

Řízení a organizace bude probíhat v sídle naší školy. Organizační zajištění projektu viz příl. č. 7 - Organizační
schéma.

ADMINISTRACE, ČERPÁNÍ a MONITORING PROJEKTU:
Administrace a čerpání celého projektu bude probíhat v prostorách školy bude ji provádět VĚCNÝ MANAŽER
společně s FINANČNÍM MANAŽEREM.
Věcný manažer projektu je přímo podřízený Vedoucímu projektu (viz. Příloha č. 7) a je zodpovědný za
administraci, čerpání dotace i kontrolu celého projektu. Tato aktivita obsahuje veškeré práce související s vyúčtováním, ekonomikou a kontrolou stavu čerpání prostředků projektu.
Dále aktivita obsahuje provedení  výběrových řízení (viz kapitola Výběrová řízení).
 
ORGANIZACE PROJEKTU:
V rámci organizace projektu bude zajišťován správný chod projektu a fungování kanceláře vedení projektu tak, aby byly všechny problémy řešeny rychle a účinně.Organizace projektu bude probíhat v prostorách školy a bude
jí provádět VEDOUCÍ PROJEKTU společně s týmem odborníků. Vedoucí projektu je zodpovědný za realizaci celého projektu.
 
Složení realizačního týmu:
                                          
Číslo  Název pozice Úvazek Forma
001  VĚCNÝ MANAŽER  990,00 hodin  DPČ
002  FINANČNÍ MANAŽER  520,00 hodin  DPČ
003  METODIK  820,00 hodin  DPČ
004  VEDOUCÍ PROJEKTU  1 092,00 hodin  DPČ
005  LEKTOŘI (4 osoby)  1 088,00 hodin  DPP
006  KOORDINÁTOR PARTNERA  550,00 hodin  Pracovní smlouva
007  GRAFIK  561,00 hodin  Pracovní smlouva
008  AUTOŘI (5 osob)  2 054,00 hodin
 DPP, Pracovní smlouva
009  JAZYKOVÝ REDAKTOR
 102,00 hodin  DPP
          
Náplně - manažerské a administrativní pozice:
 
VĚCNÝ MANAŽER
- vypracování harmonogramu čerpání dle aktivit
- vedení administrace projektu
- kontrola veškerá evidence projektové dokumentace
- příprava a kontrola podkladů pro monitorovací zprávy (MZ)
- podíl na zpracování ekonom.části žádostí o dotaci, čerpání dotace
- vypracovávání MZ
- komunikace s úřadem
- koordinace práce potřebné k přípravě na kontroly, přítomnost u kontrol
- spolupráce s jednotlivými členy týmu
- příprava a administrace výběrových řízení
- administrační pracovní porady - příprava a vedení - zadávání činností a úkolů
 
FINANČNÍ MANAŽER
- zpracování požadavků na ekonomiku projektu - směrnice, podpisové vzory
- vypracování harmonogramu čerpání podle podrobného harmonogramu
- podíl na zpracování MZ - jejich ekonomické části s vyčíslením čerpání dotace
- zajištění veškerých potřebných dokladů k čerpání dotace
- podíl na přípravách na kontroly po ekonomické stránce, přítomnost u kontrol
- řešení veškerých úkolů nezbytných pro hladký chod ekonomiky projektu, podle harmonogramu čerpání
- účast na všech pracovních poradách směřujících k administraci projektu
 
METODIK
- vytvoření Metodického postupu pro lektory a pro odborníky (osnovy, metodika výuky)
- vytvoření Metodického postupu tvorbu výukových podkladů (texty, filmy, pomůcky
- informační schůzky s odborníky a lektory , zpracování připomínek - úprava metodik
- metodická pomoc lektorům při výuce
- spolupráce na úpravách výukových obsahů
- při dodávce ozvučení výukových materiálů, spolupráce odborníky
- metodická pomoc při přípravě kontrolních textů testů
- příprava a vyhodnocování dotazníků
- vypracování podkladů pro korekci obsahů kurzů
 
VEDOUCÍ PROJEKTU
 
PRACOVNÍ NÁPLŇ :
- vedení projektu - organizace, koordinace, vedení týmu
- jednání s jednotlivými členy týmu
- příprava a vedení realizačních porad
- návrh podrobného harmonogramu aktivit
- komunikace s poskytovatelem podpory
- kontroly, příprava na kontrol
- kontrola výběrových řízení, monitorovacích zpráv, čerpání
- vypracování podrobného harmonogramu aktivit
- evaluace a hodnocení v rámci KA 06
- příprava a vedení 2 workshopů (KA 06)
- sledování naplňování monitorovacích indikátorů projektu
- kontrola dodržování a uplatňování pravidel publicity
ZODPOVĚDNOST :
- za provádění řízení rizik projektu
- za průběžnou analýzu projektu
- za hodnocení průběhu projektu
- za správnost a přípravu monitorovacích zpráv
- za správnost výběrových řízení
- za správnost změn v projektu
- za řádný chod projektu v souladu s harmo
 
KOORDINÁTOR PARTNERA
 
- organizace, koordinace, vedení týmu partnera
- jednání s jednotlivými členy týmu
- komunikace s vedoucím projektu
- kontroly, příprava na kontrol
- spolupráce s dodavatelem při zpracování filmů (metodik, koordinátor)
- spolupráce s dodavatelem při zpracování animací (metodik, koordinátor)
- aktivní účast na workshopech
- kontrola dodržování a uplatňování pravidel publicity u partnera

Náplně – odborné pozice:

AUTOŘI
- napsání scénářů
- napsání komentářů dle zpracovaného polotovaru filmu a scénáře
- tvorba textů, vč.vložení do e-learningové aplikace
- psaní testových otázek
 
LEKTOŘI
 
- podílí se na tvorbě výukových plánů
- spolupracují s metodikem na přípravě metodiky výuky
- po proškolení se podílí na pilotní výuce
- podílí se na průběžném hodnocení výuky a na úpravách obsahu výuky
 
GRAFIK
 
- grafická úprava a zadání tisku výukových skript
- grafická úprava vkládaných obrázků, webových obrazovek apod.
- spolupráce při titulkování, opatření příslušnými logy (grafik)
- grafická úprava posterů
 
JAZYKOVÝ REDAKTOR
 
- jazyková redakce výukových textů
- jazyková korekce testových otázek
- jazyková úprava prezentací, komentářů k filmům a animacím

 

 

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.