Mapa webu Česky English Deutsch

Výstupy projektu

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVK / CZ.1.07/1.5.00/34.0645 / Výstupy projektu

Na této stránce jsou průběžně publikovány výukové materiály vytvořené v rámci projektu.

Pro vstup na příslušnou stránku s učebními podklady si můžete vyžádat jméno a heslo uvedené adrese autora nebo autorky.

Učivo Autor/ka
Kontaktní e-mail
Český jazyk a literatura: Podklady pro analýzu neuměleckého textu. Mgr. Ivana Ulrychová ulrychovaZAVINACspstrplz.cz
Český jazyk a literatura - inovace 02A, B Mgr. Ivana Ulrychová ulrychovaZAVINACspstrplz.cz
Zpracování archiválií Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Archivní dokumenty - péče o archiválie Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Archivní dokumenty - využívání archiválií Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Spisová služba - práce s analogovými a digitálními dokumenty Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Spisová služba - dějiny správy Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Práce s diplomatickým materiálem Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Demografie Mgr. Jana Míková mikovaZAVINACspstrplz.cz
Politická geografie - státy světa Mgr. Jana Míková mikovaZAVINACspstrplz.cz
Globální problémy Mgr. Jana Míková mikovaZAVINACspstrplz.cz
Kubismus, futurismus a abstraktní umění Mgr. Zdeňka Pavlíčková pavlickovaZAVINACspstrplz.cz
Vývoj architektury u nás s důrazem na 20. stol. Mgr. Zdeňka Pavlíčková pavlickovaZAVINACspstrplz.cz
Dějepis - České země v raném středověku Mgr. Jana Šváchová svachovaZAVINACspstrplz.cz
Dějepis - České země ve vrcholném středověku Mgr. Jana Šváchová svachovaZAVINACspstrplz.cz
Právo JUDr. Lenka Lindová lindovaZAVINACspstrplz.cz
Využití nářadí v hodinách TEV Mgr. Květoslava Mužíková muzikovaZAVINACspstrplz.cz
Využití tělovýchovného názvosloví v hodinách TEV Mgr. Květoslava Mužíková muzikovaZAVINACspstrplz.cz
Nakladatelství a charakter knižní produkce PhDr. Eva Koubová koubovaZAVINACspstrplz.cz
Národní knihovna ČR, organizace knihovnictví PhDr. Eva Koubová koubovaZAVINACspstrplz.cz

Z důvodu velkých objemů dat není technicky možné nadále publikovat učební materiály v celém rozsahu. Od prosince 2013 budou uváděny pouze volně přístupné anotace s ukázkou a odkazem na autora, u něhož si lze materiál vyžádat. Pro vyučující SPŠS a SOŠ prof. Švejcara jsou materiály v celém rozsahu k dispozici na intranetu. Obrázky v některých ukázkách jsou komprimované, což vedlo k nezbytnému zhoršení kvality.

Učivo Publikované materiály Autor/ka Kontaktní e-mail
Veřejná správa - obecná část Anotace
Prezentace
JUDr. L. Zemanová Lindová,
Mgr. Jana Hošková
lindovaZAVINACspstrplz.cz
hoskovaZAVINACspstrplz.cz
Veřejná správa - obecná část Anotace
Prezentace
JUDr. L. Zemanová Lindová,
Mgr. Jana Hošková
lindovaZAVINACspstrplz.cz
hoskovaZAVINACspstrplz.cz
Veřejná správa - obecná část (organizace VS) Anotace
Ukázka
Ukázka (ppt)
 JUDr. L. Zemanová Lindová lindovaZAVINACspstrplz.cz
Přehled učiva veřejné správy Anotace
Ukázka
Mgr. Jana Hošková hoskovaZAVINACspstrplz.cz
Historie veřejné správy a územní uspořádání státu Anotace
Prezentace
Mgr. Jana Hošková hoskovaZAVINACspstrplz.cz
Nový občanský zákoník Anotace
Ukázka
Ukázka (ppt)
JUDr. L. Zemanová Lindová lindovaZAVINACspstrplz.cz
Správa soc. zabezpečení a soc. služeb Anotace
Ukázka
Mgr. Jana Hošková hoskovaZAVINACspstrplz.cz
Vnitřní správa Anotace
Ukázka
Mgr. Jana Hošková hoskovaZAVINACspstrplz.cz
Rekodifikace soukromého práva - občanské právo hmotné Anotace
Ukázka
Ukázka (ppt)
Ing. et Mgr. Kristina Jiroušková jirouskovaZAVINACspstrplz.cz
Německý jazyk - práce s mapou Anotace
Ukázka - titul
Ukázka
Mgr. Jitka Benešová benesovaZAVINACspstrplz.cz
Německý jazyk - orientace ve městě Anotace
Ukázka - titul
Ukázka
Mgr. Jitka Benešová benesovaZAVINACspstrplz.cz
Německý jazyk - rozbor textu

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Německý jazyk - osobnosti

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Cestovní ruch a kartografie Anotace
Ukázka - titul
Ukázka
Mgr. Jana Míková mikovaZAVINACspstrplz.cz
ČR - charakteristika Anotace
Ukázka - titul
Prezentace - titul
Prezentace
Mgr. Jana Míková mikovaZAVINACspstrplz.cz
Makroregiony světa Anotace
Ukázka - titul
Prezentace - titul
Prezentace
Mgr. Jana Míková mikovaZAVINACspstrplz.cz
Biologie člověka Anotace Ukázka 1 Mgr. Jana Míková mikovaZAVINACspstrplz.cz
Základy biologie Anotace Ukázka 1 Mgr. Jana Míková mikovaZAVINACspstrplz.cz
Ekologie  Anotace Ukázka 1 Mgr. Jana Míková mikovaZAVINACspstrplz.cz
Archiválie Anotace Prezentace Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Archivní síť Anotace Prezentace Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz

Archivnictví - prameny

Ukázka 1

Ukázka 2

Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Archivnictví - spisová služba

Ukázka 1

Ukázka 2

Mgr. Ivana Kopečková kopeckovaZAVINACspstrplz.cz
Současné tendence ve službách knihoven Anotace
Ukázka pracovního listu
PhDr. Ivana Horáková horakovaZAVINACspstrplz.cz
Výtvarná výchova Pracovní list 1 Pracovní list 2 Pracovní list 3 Pracovní list 4 Mgr. Ivana Ulrychová ulrychovaZAVINACspstrplz.cz
Výtvarná výchova A Anotace

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Ivana Ulrychová ulrychovaZAVINACspstrplz.cz
Organizace volného času A Anotace

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Ivana Ulrychová ulrychovaZAVINACspstrplz.cz
Organizace volného času B Anotace

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Ivana Ulrychová ulrychovaZAVINACspstrplz.cz
Matematika - posloupnosti Anotace

Ukázka 1 (ppsx)

Ukázka 2 (ppsx)

Mgr. Dagmar Špalová spalovaZAVINACspstrplz.cz
Fyzika - paprsková optika I. Anotace

Ukázka 1 (ppsx)

Ukázka II (ppsx)

Mgr. Dagmar Špalová spalovaZAVINACspstrplz.cz
Fyzika - paprsková optika II. Anotace

Ukázka 1

Ukázka II

Mgr. Dagmar Špalová spalovaZAVINACspstrplz.cz
Matematika - kombinatorika I Anotace

Ukázka 1 (pptx)

Ukázka 2

Mgr. Hana Korimová korimovaZAVINACspstrplz.cz
Matematika - kombinatorika II Anotace

Ukázka 1 (pptx)

Ukázka 2 (pptx)

Mgr. Hana Korimová korimovaZAVINACspstrplz.cz
Matematika - Funkce I Anotace

Ukázka 1 (ppsx)

Ukázka 2 (ppsx)

Ukázka 3 (ppsx)
PaedDr. Lubomír Čihák cihakZAVINACspstrplz.cz
Matematika - Funkce II Anotace

Ukázka 1 (ppsx)

Ukázka 2 (ppsx)

Ukázka 3 (ppsx)
PaedDr. Lubomír Čihák cihakZAVINACspstrplz.cz
Matematika - Funkce III Anotace

Ukázka 1 (ppsx)

Ukázka 2 (ppsx)

Ukázka 3 (ppsx)
PaedDr. Lubomír Čihák cihakZAVINACspstrplz.cz
Matematika - Rovnice Anotace

Ukázka 1 (ppsx)

Ukázka 2 (ppsx)
Mgr. Alena Štědrá stedraZAVINACspstrplz.cz
Matematika - Nerovnice Anotace
Ukázka (ppsx)
Ukázka (ppsx)
Mgr. Alena Štědrá stedraZAVINACspstrplz.cz
Matematika - Výrazy Anotace
Ukázka (ppsx)
Ukázka (ppsx)
Mgr. Alena Štědrá stedraZAVINACspstrplz.cz
Komunikace a média

Anotace

Ukázka
PhDr. Ivana Horáková horakovaZAVINACspstrplz.cz
Trendy odborných knihoven

Anotace

Ukázka
PhDr. Ivana Horáková horakovaZAVINACspstrplz.cz
Trendy veřejných knihoven

Anotace

Ukázka
PhDr. Ivana Horáková horakovaZAVINACspstrplz.cz
Zdravotní tělesná výchova Anotace

Ukázka

Prezentace
Mgr. Květoslava Mužíková muzikovaZAVINACspstrplz.cz
Těl. výchova - atletické disciplíny Anotace

Ukázka

Prezentace
Mgr. Květoslava Mužíková muzikovaZAVINACspstrplz.cz
Matematika - pravděpodobnost Anotace

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Hana Korimová korimovaZAVINACspstrplz.cz
Dějepis - České země v novověku

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Jana Šváchová svachovaZAVINACspstrplz.cz
Dějepis - České země v 19. stol.

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Jana Šváchová svachovaZAVINACspstrplz.cz
Dějepis - České země v 1. pol. 20. stol.

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Jana Šváchová svachovaZAVINACspstrplz.cz
Dějepis - Československo v 2. pol. 20. stol.

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Jana Šváchová svachovaZAVINACspstrplz.cz
Dějepis - Svět na přelomu 19. a 20. stol.

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Jana Šváchová svachovaZAVINACspstrplz.cz
Dějepis - Svět v 2. pol. 20. stol.

Ukázka 1

Ukázka 2
Mgr. Jana Šváchová svachovaZAVINACspstrplz.cz

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.